Human Factors en gedrag

Human Factors en gedrag

In ons bureau zijn drie specialisaties van het vak psychologie te vinden: human factors, sociale psychologie en organisatiepsychologie. We zijn echte gedragswetenschappers en passen onze kennis toe in de fysieke leefomgeving. In veel van onze projecten gebruiken we psychologische methoden en technieken om het gewenste resultaat te bereiken. Psychologie is dan een middel. Maar vaak ook is het inbrengen van psychologische kennis juist het doel van een project. Het helpen van mensen om een resultaat te behalen staat in alle gevallen voor ons voorop. 

referenties

Vergissen moet wel menselijk blijven

De zelfrijdende auto komt er aan. Verschillende overheden zijn al druk bezig de komst van de zelfrijdende auto te faciliteren via aangepaste regelgeving en het aanbieden van pilots en testruimten. Autofabrikanten maken daar graag gebruik van om te laten zien […]

lees meer
kantelweg WZVl, creatief binnen de richtlijnen

Human Factors versus richtlijnen

In een eerdere blog hadden we al eens betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden. Met Van Rens Mobiliteit zijn we in 2016 begonnen met het opzetten […]

lees meer
c-its en zelfrijdende auto

Connected mobility en de menselijke maat

De automatisering van het autorijden is in vrij korte tijd trending geworden. De hele verkeerswereld is ermee bezig en ook als psycholoog kun je er niet omheen. Connected mobiliteit geeft enorme kansen voor bereikbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid van zwakkere groepen. Technisch is vrijwel […]

lees meer
waarschuwingsbord langs snelweg - Human Factors en zorgplicht

Human Factors en de zorgplicht van de wegbeheerder

Waarschijnlijk is voor de meeste wegbeheerders de koppeling tussen zorgplicht en verkeersgedrag niet logisch. Toch is die koppeling er wel degelijk. Een wegbeheerder heeft een zorgplicht die inhoudt dat de wegen onder zijn beheer geen schade mogen veroorzaken. Hij kan […]

lees meer
conflicten

Kijk, een conflict

Wanneer je als ‘nieuwkomer’ terecht komt in een conflict dat al aan de gang is, vraag je je soms af waar het in hemelsnaam over gaat. Het twistpunt is helemaal niet zo moeilijk op te lossen, daar kom je toch […]

lees meer
Hillegom - Sixlaan

Infrastructuur, techniek en menselijk handelen

Algemeen wordt aangenomen dat meer dan 90% van de verkeersongevallen veroorzaakt wordt door menselijk handelen, waarbij gesuggereerd wordt dat de bestuurder zelf de bron van het ongeval is en het dus niet ligt aan techniek of infrastructuur. Maar ook techniek […]

lees meer
begeleiden van aanbestedingen: tenderteam in wording

Begeleiden van aanbestedingen

Voor verschillende aannemers en combinaties hebben we een traject opgezet waarin de leden van een aanbestedings- of tenderteam zichzelf tot een team smeden. Vaak afkomstig van verschillende bedrijven of verschillende afdelingen, is het voor teamleden een uitdaging samen een aanbieding te maken èn […]

lees meer

Mediationbank De Bilt

Vanaf 2014 zijn we betrokken bij een nieuw initiatief: de Mediationbank. Gewoon, omdat we ons steentje willen bijdragen aan een goede samenleving. Wie hulp nodig heeft bij het voorkomen of oplossen van een conflict kan bij de Mediationbank advies krijgen van […]

lees meer

Verkeersveiligheidsinspecties Rijkswegen

Voor Rijkswaterstaat hebben we in 2010-2014 gewerkt aan de implementatie van de Europese richtlijn 2008/96/EG Road Infrastructure Safety Management (RISM) in de bestaande werkprocessen van Rijkswaterstaat. Hierbij hebben we onze kennis van psychologie, Human Factors, organisatiekunde en communicatie ten volle […]

lees meer

Ergonomische fout in rotonde ontwerp

Laatst werd ik, fietsend op een rotonde, afgesneden door een politieauto. Nu word ik op een rotonde regelmatig afgesneden door een auto, je went eraan. Zeker wanneer je een rotonde driekwart rondrijdt, ben je vaak om onduidelijke redenen je leven […]

lees meer
twitterlinkedinmailtwitterlinkedinmail