Juridisch advies

Juridisch Advies

Zeker in infrastructurele projecten is het heel handig om kennis te hebben van de wet. Korbee & Hovelynck heeft kennis in huis van zowel privaatrecht als van bestuursrecht. Onder privaatrecht valt onder meer goederenrecht, aansprakelijkheid, burenrecht, huurrecht en consumentenrecht. Bestuursrecht regelt de omgang van de overheid met maatschappij. Zaken als bestemmingsplannen, zienswijzen en inspraak zijn begrippen uit het bestuursrecht.

Wij kijken creatief naar de juridische mogelijkheden en kunnen voorstellen doen voor oplossingen. Vanuit het standpunt: eerst bedenken wat je wilt bereiken, dan pas kijken hoe dat juridisch geregeld moet worden. Wij geven juridisch advies aan overheden, bedrijven en particulieren.

Ons juridisch advies is vaak vertrouwelijk, net als onze mediationtrajecten. We kunnen er daarom maar beperkt aan refereren. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze juridische diensten.

Omgevingswet

Wij volgen de ontwikkelingen rond de Omgevingswet op de voet. De Omgevingswet gaat een grote impact hebben op allerlei aspecten van menselijk handelen, maar ook op de manier waarop overheden met burgers omgaan. Wij denken alvast vooruit over thema's als verkeersveiligheid en participatie en publiceren daar geregeld over.

referenties

tijdelijke verkeersmaatregelen

Handhaven van verkeersregels wordt moeilijker

De redactie van verkeerskunde vroeg Herbert Korbee om een reactie te geven op een opvallende uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het handhaven van een parkeerverbod. De zaak draaide om een parkeerboete die was gegeven omdat iemand had geparkeerd op […]

lees meer

Omgevingswet voor verkeerskundigen

Vorig jaar vroeg CROW ons bureau een brochure te schrijven over de betekenis van de omgevingswet voor verkeerskundigen. De brochure is op 1 november vorig jaar gepresenteerd op het NVC en bevat behalve een overzicht van de wet vooral voorbeelden […]

lees meer

De Omgevingswet is geen RO-feestje

De ontwikkeling van de Omgevingswet is een logisch gevolg van ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Problemen vereisen steeds vaker een integrale benadering, duurzaamheid begint in steeds meer beleidsvelden een thema te worden en er is een groeiende behoefte om maatwerk […]

lees meer

Omgevingswet voor drukke verkeersambtenaren

Dat de Omgevingswet een verandering gaat brengen voor gemeenten is inmiddels wel duidelijk. Maar ook is duidelijk dat het lastig is om die verandering concreet te maken. En concreet maken, dat is waar verkeersambtenaren behoefte aan hebben. In deze blog […]

lees meer
wandelgebied

Omgevingswet en mobiliteit: goed nieuws?

Nu de meeste verkeersmedewerkers wel (zouden moeten) weten dat de Omgevingswet er aan komt, is het goed om eens na te denken over de mogelijke gevolgen. Wat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betreft zijn die gevolgen vooral ‘goed nieuws’: […]

lees meer
rioolwerkzaamheden in je tuin

Omgevingsmanagement en schade

Als omgevingsmanager of projectleider maak je wel eens mee dat je met schade bij aanwonenden wordt geconfronteerd. Neem als voorbeeld een project waarbij in enkele voortuinen van een straat gegraven moet worden. Als gebaar van goede wil bied je namens […]

lees meer
de gebruiksruimte in het onmgevingsplan

Gebruiksruimte in het omgevingsplan

Deze zomer is meer duidelijkheid gekomen over het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Op 1 juli is namelijk het omgevingsbesluit vrijgegeven voor consultatie. Vooral de toelichting bij dat omgevingsbesluit geeft inzicht in de afwegingsruimte die gemeenten krijgen bij het inrichten […]

lees meer
Waterwingebied Wierden

Vergunningencoördinatie verplaatsing waterwingebied Wierden

Voor de provincie Overijssel verzorgden we het omgevingsmanagement en de vergunningencoördinatie in het project N35, deeltraject Nijverdal-Wierden. In dit project wordt de N35 verlegd en opgewaardeerd tot een autoweg. De waterwinlocatie Wierden moet daarvoor verplaatst worden, waarvoor verschillende vergunningen geregeld […]

lees meer
fietsbeleid in de omgevingswet

Goed voertuig voor innovatief fietsbeleid

De fiets is hot. De laatste editie van Verkeer in Beeld (nummer 2, 2016) stond bijvoorbeeld in het teken van het thema fiets, op dit moment loopt de verkiezing van ‘fietsprofessional van het jaar’ en binnenkort is er een fietscongres. […]

lees meer
twitterlinkedinmailtwitterlinkedinmail