Juridisch advies

Juridisch Advies

Zeker in infrastructurele projecten is het heel handig om kennis te hebben van de wet. Korbee & Hovelynck heeft kennis in huis van zowel privaatrecht als van bestuursrecht. Wij kijken creatief naar de juridische mogelijkheden en kunnen voorstellen doen voor oplossingen. Vanuit het standpunt: eerst bedenken wat je wilt bereiken, dan pas kijken hoe dat juridisch geregeld moet worden. Wij geven juridisch advies aan overheden, bedrijven en particulieren.

Ons juridisch advies is vaak vertrouwelijk, net als onze mediationtrajecten. We kunnen er daarom maar beperkt aan refereren. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze juridische diensten.

Omgevingswet

Wij volgen de ontwikkelingen rond de Omgevingswet op de voet. De Omgevingswet gaat een grote impact hebben op allerlei aspecten van menselijk handelen, maar ook op de manier waarop overheden met burgers omgaan. Wij denken alvast vooruit over thema's als verkeersveiligheid en participatie en publiceren daar geregeld over.

referenties

Zin en onzin van art 5a WvW

Op 18 juni 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Wanneer ook de Eerste Kamer het voorstel aanneemt is opzettelijk gevaarlijk verkeersgedrag voortaan strafbaar èn worden de maximale straffen van een aantal verkeersdelicten verhoogd. Een onderzoek van […]

lees meer
tijdelijke verkeersmaatregelen

Handhaven van verkeersregels wordt moeilijker

De redactie van verkeerskunde vroeg Herbert Korbee om een reactie te geven op een opvallende uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het handhaven van een parkeerverbod. De zaak draaide om een parkeerboete die was gegeven omdat iemand had geparkeerd op […]

lees meer

CROW brochure ‘Mobiliteit en Omgevingswet’

CROW vroeg ons een brochure te schrijven over positie van mobiliteit in de Omgevingswet. de betekenis van de omgevingswet voor verkeerskundigen. De brochure is op 1 november 2018 gepresenteerd op het NVC en bevat behalve een overzicht van de wet […]

lees meer

De Omgevingswet is geen RO-feestje

De ontwikkeling van de Omgevingswet is een logisch gevolg van ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Problemen vereisen steeds vaker een integrale benadering, duurzaamheid begint in steeds meer beleidsvelden een thema te worden en er is een groeiende behoefte om maatwerk […]

lees meer

Omgevingswet voor drukke verkeersambtenaren

Dat de Omgevingswet een verandering gaat brengen voor gemeenten is inmiddels wel duidelijk. Maar ook is duidelijk dat het lastig is om die verandering concreet te maken. En concreet maken, dat is waar verkeersambtenaren behoefte aan hebben. In deze blog […]

lees meer
wandelgebied

Omgevingswet en mobiliteit: goed nieuws?

Nu de meeste verkeersmedewerkers wel (zouden moeten) weten dat de Omgevingswet er aan komt, is het goed om eens na te denken over de mogelijke gevolgen. Wat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betreft zijn die gevolgen vooral ‘goed nieuws’: […]

lees meer
rioolwerkzaamheden in je tuin

Omgevingsmanagement en schade

Als omgevingsmanager of projectleider maak je wel eens mee dat je met schade bij aanwonenden wordt geconfronteerd. Neem als voorbeeld een project waarbij in enkele voortuinen van een straat gegraven moet worden. Als gebaar van goede wil bied je namens […]

lees meer
de gebruiksruimte in het onmgevingsplan

Gebruiksruimte in het omgevingsplan

Deze zomer is meer duidelijkheid gekomen over het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Op 1 juli 2016 is namelijk het omgevingsbesluit vrijgegeven voor consultatie. Vooral de toelichting bij dat omgevingsbesluit geeft inzicht in de afwegingsruimte die gemeenten krijgen bij het […]

lees meer
twitterlinkedinmailtwitterlinkedinmail