Omgevingsmanagement

omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement gaat, eenvoudig gezegd, over het rekening houden met alle belangen in en rond een project. Een bekende variant is Strategisch Omgevings Management (SOM), een uitwerking van de Mutual Gains Approach (MGA) en de Harvard onderhandelingsstijl. In SOM ligt de nadruk op de onmogelijkheid of onwil van partijen om samen te werken, waardoor onderhandelen nodig wordt. In de praktijk van de meeste projecten is onderhandelen echter niet aan de orde.

Omgevingsmanagement en inlevingsvermogen

Korbee & Hovelynck ziet omgevingsmanagement als een veelomvattende taak die vooral inlevingsvermogen vereist. Om belangen te kunnen inventariseren, met mensen mee te denken en oplossingen te verzinnen die het project zo min mogelijk hinderen is het namelijk noodzakelijk dat je geïnteresseerd bent in mensen en wat hen beweegt. Zonder die interesse verzin je niet dat wat jij en je team gaan maken weleens vervelend zou kunnen zijn voor anderen. Voor ons is omgevingsmanagement meer dan onderhandelen; onderhandelen kan een onderdeel zijn van het werk van de omgevingsmanager. Het (leren) kennen van de belangen die gebaat of geschaad worden door het project is veruit het belangrijkst. We beginnen dan ook altijd met een belangenanalyse. Vervolgens maken we van het managen van de omgeving een project binnen het project. 

referenties

Zin en onzin van art 5a WvW

Op 18 juni 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Wanneer ook de Eerste Kamer het voorstel aanneemt is opzettelijk gevaarlijk verkeersgedrag voortaan strafbaar èn worden de maximale straffen van een aantal verkeersdelicten verhoogd. Een onderzoek van […]

lees meer
Lenteleven

Buurtperspectief Nieuweroord

Voor de buurt Nieuweroord maken belanghebbenden en de gemeente gezamenlijk een integrale visie over de toekomst van de buurt, een zogenaamd ‘buurtperspectief’. Aanleiding hiervoor zijn enkele ontwikkelingen op woongebied in de directe omgeving van Nieuweroord die leiden tot zorg bij […]

lees meer
uitzicht westen provinciehuis Utrecht

Omgevingsmanager U ned

Vanaf februari 2019 is Ingrid Hovelynck omgevingsmanager in het programmateam van U Ned. In het programma U Ned werken het Rijk (ministeries van IenW, BZK en EZK), de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de U10 samen aan een evenwichtige […]

lees meer
haring en sprot

Ijsselmeervissers over vangstbeperking

Om de visbestanden in het IJsselmeer en Markermeer te beschermen is besloten de vangsten van brasem en blankvoorn met 36% terug te brengen. Wageningen Economic Research heeft een 10-tal potentiële  maatregelen onderzocht. De minister zal een keuze maken uit (een […]

lees meer

De Omgevingswet is geen RO-feestje

De ontwikkeling van de Omgevingswet is een logisch gevolg van ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Problemen vereisen steeds vaker een integrale benadering, duurzaamheid begint in steeds meer beleidsvelden een thema te worden en er is een groeiende behoefte om maatwerk […]

lees meer
wandelgebied

Omgevingswet en mobiliteit: goed nieuws?

Nu de meeste verkeersmedewerkers wel (zouden moeten) weten dat de Omgevingswet er aan komt, is het goed om eens na te denken over de mogelijke gevolgen. Wat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betreft zijn die gevolgen vooral ‘goed nieuws’: […]

lees meer
RISC zonder pijl

RISC

RISC is het ezelsbruggetje van Korbee & Hovelynck bij het maken en uitvoeren van plannen. RISC helpt je om je proces te structureren en om transparant te zijn naar iedereen die bij je plan betrokken is. Of het nou gaat om […]

lees meer
project N340/N48 en N377

Omgevingsmanagement Vechtdal Verbinding

De provincie Overijssel gaat de wegen N340/N48 (Zwolle-Ommen) en N377 (Lichtmis-Slagharen) veiliger maken en de leefbaarheid en doorstroming verbeteren in het project Vechtdal Verbinding. Herbert Korbee was in 2016 en 2017 de Omgevingsmanager van dit project en daarmee verantwoordelijk voor […]

lees meer
twitterlinkedinmailtwitterlinkedinmail