Participatie

participatie

De overheid is er voor de burgers. Het is dan ook logisch dat burgers participeren in projecten van de overheid. Korbee & Hovelynck stond  aan de wieg van participatie door burgers bij overheidsprojecten. Met het ontwerp en begeleiden van participatieprojecten zijn we groot geworden. Enkele van die eerste projecten zijn:

  • begeleiding klankbordgroep Ramsburg in verband met de aanleg van de N57
  • noordoostelijke verbinding van de Betuweroute
  • goederenlijn 11
  • brainstormsessies randweg Eindhoven
  • open planuitwerking Rijksweg 57, ontwerpateliers N57
  • 'onderhoudsdialoog' A27
  • Infralab-experiment Rijksstraatweg N44 door Wassenaar
  • dialoog passage A2-Maastricht

Omgevingswet

De komende omgevingswet maakt het noodzakelijk voor overheden om participatie door burgers vorm te geven. Bovendien maakt de omgevingswet het burgers eenvoudiger om initiatieven te ontplooien in de fysieke omgeving. Minder regels en geïntegreerde uitvoering moeten het 'slot' van de ruimtelijke ordening afhalen met behoud van de zorg voor de omgeving.

Korbee & Hovelynck heeft ervaring met het betrekken van burgers bij beleid. Hieronder noemen we recente(re) projecten waarin participatie een grote rol speelde.

referenties

cartoon John Körver

Task Force Recreatie en toerisme Zeist

De gemeente Zeist heeft besloten een Actieplan Recreatie en Toerisme 2019/2020 op te stellen. De gemeente heeft met haar prachtige kernkwaliteiten een goed vertrekpunt, maar toch bestaat de indruk dat ze nog kansen laat liggen als het gaat om recreatie […]

lees meer
windmolens op zee

Procesmanager Noordzeestrategie 2030

Het wordt steeds drukker op de Noordzee en de drukte zal alleen maar toenemen. Denk aan visserij, scheepvaart, windenergie, cultureel erfgoed onder water, recreatie, …. En ondertussen willen we ook gezonde natuur en een veerkrachtig ecosysteem. Dat maakt keuzes noodzakelijk. Elke […]

lees meer
RISC zonder pijl

RISC

RISC is het ezelsbruggetje van Korbee & Hovelynck bij het maken en uitvoeren van plannen. RISC helpt je om je proces te structureren en om transparant te zijn naar iedereen die bij je plan betrokken is. Of het nou gaat om […]

lees meer

Participatie en milieueffectrapportage

In een coproductie met de Commissie m.e.r. hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een factsheet over participatie en de milieueffectrapportage. De factsheet kwam tot stand na een interactieve dag over dit onderwerp die we mei 2016 gezamenlijk in het LEF […]

lees meer
fietsbeleid in de omgevingswet

Goed voertuig voor innovatief fietsbeleid

De fiets is hot. De laatste editie van Verkeer in Beeld (nummer 2, 2016) stond bijvoorbeeld in het teken van het thema fiets, op dit moment loopt de verkiezing van ‘fietsprofessional van het jaar’ en binnenkort is er een fietscongres. […]

lees meer
participatie en m.e.r.

Commissie m.e.r. themadag participatie

De Commissie m.e.r. en Korbee & Hovelynck organiseerden gezamenlijk een themabijeenkomst over participatie en m.e.r. voor bestuurders, raadsleden, beleidsmedewerkers, juristen en planmakers. In een interactieve bijeenkomst werden de do’s en don’ts rond participatie en m.e.r. met elkaar gedeeld. De best […]

lees meer
samenwerken

Participatie volgens de Omgevingswet

Er is steeds meer te doen over de actieve inbreng van burgers in de inrichting van de publieke omgeving. Grofweg zijn daarin nu twee min of meer parallelle stromingen te bespeuren. De eerste is het al wat langer bestaande streven […]

lees meer
Rijksweg 15, Maasvlakte-Vaanplein

Projectmanagement participatie Rijksweg 15 MaVa

Eind 2015 was het zover: de A15, van Maasvlakte tot Vaanplein, is geheel vernieuwd en uitgebreid. Ons bureau is als projectmanager participatie nauw betrokken geweest bij de eerste jaren van het project ‘Rijksweg 15 MaVa’, vanaf de Startnotitie van de tracé/m.e.r.-procedure tot […]

lees meer
twitterlinkedinmailtwitterlinkedinmail