Projectmanagement

projectbegeleiding

Onder projectmanagement verstaan wij het leiden van een heel project of een zelfstandig onderdeel daarvan. Wij worden meestal gevraagd voor projecten die de opdrachtgever zelf als 'complex' beoordeelt.

In onderzoeksprojecten gaat het om het ontwarren van een kluwen problemen, vragen of informatie en die te rubriceren in 'hapklare brokken'. We worden vaak gevraagd voor verkenningen, waarin het maken van de startnotitie de grote uitdaging is. Daarna nemen gewoonlijk de algemene ingenieursbureaus het van ons over, zoals bij de implementatie van verkeersveiligheidsinspecties op rijkswegen en recent bij het opstellen van de Noodzeestrategie 2030.

Bij infrastructurele projecten is het juist de opgave om binnen de grenzen van tijd en geld een concreet doel te bereiken. Soms zelfstandig maar vaker in samenwerking met een team deskundigen. Variërend van de inpassing van de HSL-Zuid in het landschap samen met stakeholders, tot het coördineren van de vergunningen voor het verplaatsen van een waterwingebied.
We volgen de principes van Prince-2, Agile en SOM en zijn ervaren in het werken in IPM-teams. Kortom: wij zorgen altijd dat de opdrachtgever verder kan.

referenties

Lenteleven

Buurtperspectief Nieuweroord

Voor de buurt Nieuweroord maken belanghebbenden en de gemeente gezamenlijk een integrale visie over de toekomst van de buurt, een zogenaamd ‘buurtperspectief’. Aanleiding hiervoor zijn enkele ontwikkelingen op woongebied in de directe omgeving van Nieuweroord die leiden tot zorg bij […]

lees meer
cartoon John Körver

Task Force Recreatie en toerisme Zeist

De gemeente Zeist heeft besloten een Actieplan Recreatie en Toerisme 2019/2020 op te stellen. De gemeente heeft met haar prachtige kernkwaliteiten een goed vertrekpunt, maar toch bestaat de indruk dat ze nog kansen laat liggen als het gaat om recreatie […]

lees meer
spooronderdoorgang Maarsbergen

Projectmanagement spooronderdoorgang Maarsbergen

In Maarsbergen kruisen het spoor en de provinciale weg N226 elkaar gelijkvloers. Omdat het zowel op het spoor als op de weg steeds drukker wordt is het voor de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving noodzakelijk om de […]

lees meer
windmolens op zee

Procesmanager Noordzeestrategie 2030

Het wordt steeds drukker op de Noordzee en de drukte zal alleen maar toenemen. Denk aan visserij, scheepvaart, windenergie, cultureel erfgoed onder water, recreatie, …. En ondertussen willen we ook gezonde natuur en een veerkrachtig ecosysteem. Dat maakt keuzes noodzakelijk. Elke […]

lees meer
RISC zonder pijl

RISC

RISC is het ezelsbruggetje van Korbee & Hovelynck bij het maken en uitvoeren van plannen. RISC helpt je om je proces te structureren en om transparant te zijn naar iedereen die bij je plan betrokken is. Of het nou gaat om […]

lees meer
Waterwingebied Wierden

Vergunningencoördinatie verplaatsing waterwingebied Wierden

Voor de provincie Overijssel verzorgden we het omgevingsmanagement en de vergunningencoördinatie in het project N35, deeltraject Nijverdal-Wierden. In dit project wordt de N35 verlegd en opgewaardeerd tot een autoweg. De waterwinlocatie Wierden moet daarvoor verplaatst worden, waarvoor verschillende vergunningen geregeld […]

lees meer
fietsbeleid in de omgevingswet

Goed voertuig voor innovatief fietsbeleid

De fiets is hot. De laatste editie van Verkeer in Beeld (nummer 2, 2016) stond bijvoorbeeld in het teken van het thema fiets, op dit moment loopt de verkiezing van ‘fietsprofessional van het jaar’ en binnenkort is er een fietscongres. […]

lees meer
WOW challenge

WOW challenge 2015

Van 28 september tot en met 1 oktober 2015 organiseerde Platform WOW (Water Ontmoet Water en Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders) de Week van de WOW-factor. Eén van de onderdelen was de WOW Young Professional Challenge. Jonge professionals van verschillende weg- en waterbeheerders kregen de […]

lees meer
Rijksweg 15, Maasvlakte-Vaanplein

Projectmanagement participatie Rijksweg 15 MaVa

Eind 2015 was het zover: de A15, van Maasvlakte tot Vaanplein, is geheel vernieuwd en uitgebreid. Ons bureau is als projectmanager participatie nauw betrokken geweest bij de eerste jaren van het project ‘Rijksweg 15 MaVa’, vanaf de Startnotitie van de tracé/m.e.r.-procedure tot […]

lees meer
nationale omgevingsvisie

Nationale omgevingsvisie

Ingrid Hovelynck is één van de trekkers binnen Rijkswaterstaats LEF van de activiteiten die moeten leiden tot de nationale omgevingsvisie. In 2015, het Jaar van de Ruimte, onderzoekt zij hoe verschillende thema’s een rol kunnen spelen in de omgevingsvisie.

lees meer
twitterlinkedinmailtwitterlinkedinmail