Onze klanten

IMG_1419

We hebben onder meer de volgende organisaties als klant (gehad):

Rijk

 • Landelijke en Regionale diensten Rijkswaterstaat
 • Rijksvoorlichtingsdienst
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen IenM, V&W, VROM)
 • HSL-Project organisatie
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • ProRail (voorheen NS Rail Infra Beheer)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Directie Participatie van IenW (voorheen Inspraakpunt)
 • Rijkswaterstaat LEF Future Center
 • Rijn-Gouwe Lijn projectorganisatie
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • KNMI

Provincies

 • Provincie Zeeland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Limburg
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Drenthe

Gemeenten

 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente De Bilt
 • Gemeente Zeist
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente IJsselstein
 • Gemeente Maarssen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Ede
 • Wijkbureau Zuid Utrecht
 • Gemeente Gouda
 • SWV De Bilt
 • Wijkbureau Oost Utrecht
 • Gemeente Middelburg
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Houten
 • Gemeente Hillegom
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Gemeente Leerdam
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Heerhugowaard
 • Gemeente Wijchen
 • Deelgemeente Hoogvliet
 • Gemeente Voorschoten
 • Gemeente Breda

Regio’s

 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Regionale en provinciale overleggen verkeersveiligheid
 • BRU Bestuur Regio Utrecht
 • Fileplan Regio Rotterdam en Bereikbaarheidsplan Haaglanden
 • Stadsgewest Haaglanden
 • Vervoerregio Friesland
 • RBO Deelstroomgebied Rijn-West
 • Veiligheidsregio Utrecht

Waterschappen

 • Waterschap Scheldestromen (voorheen waterschappen Zeeuwsche Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen)
 • Unie van Waterschappen
 • Waterschap Vallei & Eem
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Rijnland
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Waternet
 • Waterschap Vechtstromen

Kennisinstituten

 • CROW
 • NCDO
 • STOAS
 • Commissie m.e.r.
 • Innovatiesteunpunt Wageningen
 • Universiteit Utrecht
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen SenterNovem)
 • Deltares
 • Kennisnet
 • SWOV
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Stichting Wateropleidingen
 • Stichting Delta
 • Kennisnet
 • Bij12
 • Wageningen University & Research

Bedrijven

 • Academisch Ziekenhuis Utrecht
 • Rijksuniversiteit Utrecht
 • AGV-Movares (voorheen AGV)
 • Stichting voor Gedeeld Autogebruik
 • Origin
 • Stichting NoNonsense
 • VBS
 • BV Businesspark Arnhem
 • Projectbureau IVVS
 • Bestuur tuktukproject
 • Arcadis
 • Peeters Advies (Paul is nu ass.prof aan de NHTV)
 • Ambulancedienst Nijmegen
 • OVAM
 • KPVV
 • RHDHV
 • Van Dijk Employment Services
 • VenM
 • Carto
 • Mourik
 • Stichting Staring Advies
 • Movares
 • Boskalis (voorheen MNO Vervat)
 • de Thuisvester
 • Timpaan
 • KWS
 • Woningstichting Mozaïek Wonen
 • Ooms
 • Cofely
 • Headfirst
 • Tauw
 • Ballast Nedam
 • Strukton
 • Het Commerciële Huis
 • Louter
 • Evides
 • Haven Amsterdam
 • Infram

Belangenbehartigers

 • LEI/DLO
 • Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
 • SRE
 • Welstede Welzijnsgroep
 • VNPI
 • LTO Noord Projecten
 • Wereld Natuur Fonds
 • PGO-support
 • Stichting Ruimzicht
 • Stichting Delta
 • Zoogdiervereniging
 • Wandelnet

Uiteraard zijn hier niet de personen of instanties genoemd die bij ons een coaching- of mediation traject hebben doorlopen, een persoonlijke training hebben gevolgd of juridisch advies omtrent een precair onderwerp hebben ingewonnen.

twitterlinkedinmailtwitterlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.