Onze diensten

onze diensten

Onze core business is het leveren van gedragskundige bijdragen in beleid en aan projecten in de fysieke leefomgeving. Dat kan een inhoudelijke bijdrage zijn over één van de vakgebieden binnen de psychologie of een procesmatige bijdrage, bijvoorbeeld om de startfase van een project te vergemakkelijken. Om die bijdrage maximaal effectief te laten zijn, kunnen we daarnaast onze juridische kennis, onze coachingscapaciteiten en onze certificering als mediator inzetten. Met deze kwaliteiten in huis kunnen we u altijd verder helpen.

Opleidingen en trainingen

Onze kennis en ervaring dragen we ook graag aan anderen over. We hebben daarvoor een aantal cursussen opgezet waarin we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wetenschappelijke kennis praktisch hanteerbaar maken. Onze cursussen worden gekenmerkt door veel interactie en een losse sfeer.

Bel ons voor meer informatie over de mogelijkheden.

referenties

Zin en onzin van art 5a WvW

Op 18 juni 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijgedrag aangenomen. Wanneer ook de Eerste Kamer het voorstel aanneemt is opzettelijk gevaarlijk verkeersgedrag voortaan strafbaar èn worden de maximale straffen van een aantal verkeersdelicten verhoogd. Een onderzoek van […]

lees meer
tijdelijke verkeersmaatregelen

Handhaven van verkeersregels wordt moeilijker

De redactie van verkeerskunde vroeg Herbert Korbee om een reactie te geven op een opvallende uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het handhaven van een parkeerverbod. De zaak draaide om een parkeerboete die was gegeven omdat iemand had geparkeerd op […]

lees meer
Lenteleven

Buurtperspectief Nieuweroord

Voor de buurt Nieuweroord maken belanghebbenden en de gemeente gezamenlijk een integrale visie over de toekomst van de buurt, een zogenaamd ‘buurtperspectief’. Aanleiding hiervoor zijn enkele ontwikkelingen op woongebied in de directe omgeving van Nieuweroord die leiden tot zorg bij […]

lees meer
uitzicht westen provinciehuis Utrecht

Omgevingsmanager U ned

Vanaf februari 2019 is Ingrid Hovelynck omgevingsmanager in het programmateam van U Ned. In het programma U Ned werken het Rijk (ministeries van IenW, BZK en EZK), de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de U10 samen aan een evenwichtige […]

lees meer
haring en sprot

Ijsselmeervissers over vangstbeperking

Om de visbestanden in het IJsselmeer en Markermeer te beschermen is besloten de vangsten van brasem en blankvoorn met 36% terug te brengen. Wageningen Economic Research heeft een 10-tal potentiële  maatregelen onderzocht. De minister zal een keuze maken uit (een […]

lees meer

CROW brochure ‘Mobiliteit en Omgevingswet’

CROW vroeg ons een brochure te schrijven over positie van mobiliteit in de Omgevingswet. de betekenis van de omgevingswet voor verkeerskundigen. De brochure is op 1 november 2018 gepresenteerd op het NVC en bevat behalve een overzicht van de wet […]

lees meer
cartoon John Körver

Task Force Recreatie en toerisme Zeist

De gemeente Zeist heeft besloten een Actieplan Recreatie en Toerisme 2019/2020 op te stellen. De gemeente heeft met haar prachtige kernkwaliteiten een goed vertrekpunt, maar toch bestaat de indruk dat ze nog kansen laat liggen als het gaat om recreatie […]

lees meer

De Omgevingswet is geen RO-feestje

De ontwikkeling van de Omgevingswet is een logisch gevolg van ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Problemen vereisen steeds vaker een integrale benadering, duurzaamheid begint in steeds meer beleidsvelden een thema te worden en er is een groeiende behoefte om maatwerk […]

lees meer
twitterlinkedinmailtwitterlinkedinmail