kantelweg WZVl, creatief binnen de richtlijnen

Human Factors versus richtlijnen

In een eerdere blog hadden we al eens betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden. Met Van Rens Mobiliteit zijn we in 2016 begonnen met het opzetten van een langlopend onderzoek naar de verhouding tussen Human Factors principes en richtlijnen voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Het onderzoek wordt in delen uitgevoerd door studenten Toegepast Cognitieve Psychologie van verschillende universiteiten. De onderzoeksvraag luidt ‘Hoe zouden tijdelijke verkeersmaatregelen er uitzien als je alleen vanuit de weggebruiker zou redeneren?’.lees meer

rioolwerkzaamheden in je tuin

Omgevingsmanagement en schade

Als omgevingsmanager of projectleider maak je wel eens mee dat je met schade bij aanwonenden wordt geconfronteerd. Neem als voorbeeld een project waarbij in enkele voortuinen van een straat gegraven moet worden. Als gebaar van goede wil bied je namens de opdrachtgever een waardebon aan waarmee men een tuinman kan betalen om de tuinen weer mooi te maken, die door iedere benadeelde dankbaar wordt aangenomen. Als het werk na drie weken gereed is blijkt dat een bewoner, meneer A, vindt dat de waardebon bij lange na de schade niet dekt die aan zijn voortuin is aangericht. Hij eist volledige vergoeding. Mevrouw B klaagt bij de gemeente dat zij emotionele schade heeft opgelopen door al het gegraaf en gedoe in haar voortuin en zij vraagt vergoeding voor die schade. Zijn deze claims redelijk?lees meer

c-its en zelfrijdende auto

Connected mobility en de menselijke maat

De automatisering van het autorijden is in vrij korte tijd trending geworden. De hele verkeerswereld is ermee bezig en ook als psycholoog kun je er niet omheen. Connected mobiliteit geeft enorme kansen voor bereikbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid van zwakkere groepen. Technisch is vrijwel alles mogelijk, dus ook zelfrijdende auto’s zullen over een paar jaar wel rondrijden. De kunst is om ze zo te maken dat iedereen ze accepteert.lees meer

waarschuwingsbord langs snelweg - Human Factors en zorgplicht

Human Factors en de zorgplicht van de wegbeheerder

Waarschijnlijk is voor de meeste wegbeheerders de koppeling tussen zorgplicht en verkeersgedrag niet logisch. Toch is die koppeling er wel degelijk. Een wegbeheerder heeft een zorgplicht die inhoudt dat de wegen onder zijn beheer geen schade mogen veroorzaken. Hij kan op twee manieren aan die zorgplicht voldoen. De eerste manier is waarschuwen voor gevaren. Mocht er dan toch schade optreden, dan is dat ‘eigen schuld’ van de weggebruiker. Niet zo sympathiek en lang niet altijd afdoende. De tweede en meer gewenste manier is het zodanig inrichten en onderhouden van de weg dat de kans op schade heel klein is.lees meer

burgerinitiatief

Omgaan met betrokken burgers

Burgers die een rol spelen in lokaal beleid, het blijft voor iedereen wennen. Was het 10 jaar geleden nog een uitdaging om burgers bij beleid te betrekken, de laatste jaren vinden burgers het een uitdaging het bestuur mee te krijgen met hun idee.lees meer

direct niet ansprakelijk

Ik stel mijzelf niet aansprakelijk!

Aansprakelijkheid spreekt tot de verbeelding en iedereen lijkt er huiverig voor. Directies stellen zichzelf niet aansprakelijk, wensen niet door anderen aansprakelijk gesteld te worden, of stellen gewoon helemaal niet aansprakelijk te zijn. Nooit. Meestal staat dat op een bordje dat ergens aan de muur hangt. Heeft dat zin? Is het echt zo eenvoudig om je handen in onschuld te wassen als er eens iets fout gaat?lees meer

aansprakelijkheid en waterveiligheid

Aansprakelijkheid en waterveiligheid

Herbert Korbee rondde zijn rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht af met een masterscriptie over privaatrechtelijke aansprakelijkheid en waterveiligheid. Na de dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003 was dat even een hot topic in de waterwereld. Inmiddels lijkt het onderwerp helemaal vergeten. Merkwaardig, want aansprakelijkheidskwesties zijn voor waterbeheer en wegenbeheer heel vergelijkbaar en onder wegbeheerders is de aandacht voor aansprakelijkheid juist wel groot.

lees meer