windmolens op zee

Procesmanager Noordzeestrategie 2030

Het wordt steeds drukker op de Noordzee en de drukte zal alleen maar toenemen. Denk aan visserij, scheepvaart, windenergie, cultureel erfgoed onder water, recreatie, …. En ondertussen willen we ook gezonde natuur en een veerkrachtig ecosysteem.
Dat maakt keuzes noodzakelijk. Elke keuze moet toekomstbestendig zijn; vaarwegen, natuurgebieden, windparken en platforms worden voor decennia gepland en vaak internationaal afgestemd. Omdat Nederland kiest voor een ontwikkelingsgerichte benadering van de zee, die ruimte laat voor nieuwe initiatieven en waarmee de zee flexibel kan worden beheerd, is een lange termijn perspectief gewenst: de Noordzeestrategie 2030. Ingrid Hovelynck stelde het procesplan op, adviseerde de inhoudelijk projectleiders en ‘tafelvoorzitters’ en begeleidde de interactieve uitvoering van de eerste fase. lees meer

RISC zonder pijl

RISC

RISC is het ezelsbruggetje van Korbee & Hovelynck bij het maken en uitvoeren van plannen. RISC helpt je om je proces te structureren en om transparant te zijn naar iedereen die bij je plan betrokken is.
Of het nou gaat om een langdurig en gecompliceerd traject, of om iets eenvoudigs, in alle gevallen is RISC bruikbaar. Je kunt RISC gebruiken bij het opstellen of checken van je plannen en om te kijken waar je staat in je project.

lees meer

fietsbeleid in de omgevingswet

Goed voertuig voor innovatief fietsbeleid

De fiets is hot. De laatste editie van Verkeer in Beeld (nummer 2, 2016) stond bijvoorbeeld in het teken van het thema fiets, op dit moment loopt de verkiezing van ‘fietsprofessional van het jaar’ en binnenkort is er een fietscongres.
De Omgevingswet is ook hot, althans bij sommigen. De combinatie fiets en Omgevingswet is nog niet zo hot. Maar vanaf 2018 is de Omgevingswet in werking en dan valt daar ook het fietsbeleid onder. In deze blog betoog ik dat de Omgevingswet het juiste voertuig kan zijn om fietsbeleid in de gemeente een stevige basis te geven.lees meer

nationale omgevingsvisie

Nationale omgevingsvisie

Ingrid Hovelynck is één van de trekkers binnen Rijkswaterstaats LEF van de activiteiten die moeten leiden tot de nationale omgevingsvisie. In 2015, het Jaar van de Ruimte, onderzoekt zij hoe verschillende thema’s een rol kunnen spelen in de omgevingsvisie.lees meer

Westraven

Facilitator LEF future center

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wil je een doorbraak forceren, dan moet je zaken dus op een andere manier aanpakken dan je gewend bent. Dat is de simpele waarheid achter elke vernieuwing”.
Dit is de filosofie van LEF.

LEF, het future center van Rijkswaterstaat, is gericht op het creëren van doorbraken tijdens workshops.lees meer

Droogtestudie Nederland

Klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren kunnen op termijn leiden tot een tekort aan zoetwater in de zomer. In de periode 2002-2009 hebben Rijk, provincies en waterschappen onder de naam Droogtestudie Nederland een integrale verkenning uitgevoerd naar het waterbeleid voor en in periodes met schaarste aan water. Ons bureau was verantwoordelijk voor het proces. lees meer

dijkversterking bij de Oosterscheldedam

Kick-off projectbureau Zwakke Schakels

Op dit moment is het Waterschap Scheldestromen bezig de kustverstrking in de provincie Zeeland af te ronden. Daarmee is na ongeveer zes jaar intensief werken ook de laatste Zwakke Schakel in de kustverdediging opgelost. Korbee & Hovelynck verrichte de kick-off van het projectbureau Zwakke Schakels dat de werkzaamheden uitvoert. lees meer

Burgerparticipatie A13/A16

Burgerparticipatie A13/A16

We worden regelmatig gevraagd om burgerparticipatie projecten te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de verkenning rijksweg A13/A16. De ideeën voor een nieuwe rijksweg zijn ontstaan omdat in het hele gebied regelmatig alle verkeer vaststaat, grote delen van Rotterdam slecht bereikbaar zijn en het in de wijken rond de wegen lawaaiig en druk is. lees meer