Omgevingswet voor drukke verkeersambtenaren

Dat de Omgevingswet een verandering gaat brengen voor gemeenten is inmiddels wel duidelijk. Maar ook is duidelijk dat het lastig is om die verandering concreet te maken. En concreet maken, dat is waar verkeersambtenaren behoefte aan hebben. In deze blog doe ik een concreet voorstel voor een paragraaf over een verkeersveiligheidsonderwerp in het omgevingsplan. Ook ambtenaren die weinig of geen tijd hebben voor de Omgevingswet kunnen met dit voorstel aan de slag in hun eigen gemeente.lees meer

Vergissen moet wel menselijk blijven

De zelfrijdende auto komt er aan. Verschillende overheden zijn al druk bezig de komst van de zelfrijdende auto te faciliteren via aangepaste regelgeving en het aanbieden van pilots en testruimten. Autofabrikanten maken daar graag gebruik van om te laten zien hoe ver ze al zijn. Technisch kan de zelfrijdende auto er al over enkele jaren zijn en dan breekt eindelijk het tijdperk aan dat de menselijke fout uit het wegverkeer verdwijnt. En omdat meer dan 90% van alle ongevallen door een menselijke fout wordt veroorzaakt, mag je verwachten dat de verkeersveiligheidscijfers steeds beter worden.lees meer

wandelgebied

Omgevingswet en mobiliteit: goed nieuws?

Nu de meeste verkeersmedewerkers wel (zouden moeten) weten dat de Omgevingswet er aan komt, is het goed om eens na te denken over de mogelijke gevolgen. Wat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betreft zijn die gevolgen vooral ‘goed nieuws’: minder en duidelijker regels, besluitvorming versnellen en verbeteren, je kunt er bijna niet tegen zijn. In eerdere blogs heb ook ik met enthousiasme de nieuwe mogelijkheden beschreven die de Omgevingswet biedt voor verkeerskundigen en mobiliteitsmedewerkers.
Maar de Omgevingswet wordt natuurlijk niet alleen maar goed nieuws. Wat kunnen de nadelen zijn die de Omgevingswet met zich meebrengt voor bijvoorbeeld mobiliteit?lees meer

Academieavond Fietsersbond

Op 11 oktober  staat de Academieavond in het teken van de nieuwe Omgevingswet en de kansen die deze biedt voor de Fietsersbond. Ook voor landelijke en provinciale afdelingen van de Fietsersbond heeft de wet gevolgen en biedt deze mogelijkheden. Herbert Korbee is gevraagd deze avond in te gaan op de plaats van verkeer, mobiliteit en de fiets in de Omgevingswet.

de gebruiksruimte in het onmgevingsplan

Gebruiksruimte in het omgevingsplan

Deze zomer is meer duidelijkheid gekomen over het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Op 1 juli 2016 is namelijk het omgevingsbesluit vrijgegeven voor consultatie. Vooral de toelichting bij dat omgevingsbesluit geeft inzicht in de afwegingsruimte die gemeenten krijgen bij het inrichten van hun grondgebied via het omgevingsplan. Duidelijk is dat mobiliteitsbeleid straks geen sectorale aangelegenheid meer is, maar een bouwsteen in de ruimtelijke ontwikkeling, economie en milieu van een gemeente. Eigenlijk precies zoals de inwoners van een gemeente naar mobiliteit kijken.lees meer

fietsbeleid in de omgevingswet

Goed voertuig voor innovatief fietsbeleid

De fiets is hot. De laatste editie van Verkeer in Beeld (nummer 2, 2016) stond bijvoorbeeld in het teken van het thema fiets, op dit moment loopt de verkiezing van ‘fietsprofessional van het jaar’ en binnenkort is er een fietscongres.
De Omgevingswet is ook hot, althans bij sommigen. De combinatie fiets en Omgevingswet is nog niet zo hot. Maar vanaf 2018 is de Omgevingswet in werking en dan valt daar ook het fietsbeleid onder. In deze blog betoog ik dat de Omgevingswet het juiste voertuig kan zijn om fietsbeleid in de gemeente een stevige basis te geven.lees meer

verkeersveiligheid onder de omgevingswet

Verkeersveiligheid onder de Omgevingswet

De Omgevingswet is op 22 maart 2016 in de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is de wet een feit geworden. Het wordt dan ook hoog tijd dat verkeerskundigen bij gemeenten, waterschappen en provincies zich gaan afvragen wat de Omgevingswet gaat betekenen voor verkeersveiligheid. Een dag nadat de Eerste Kamer voor de Omgevingswet stemde, voerde een select gezelschap een geanimeerde discussie over dit onderwerp tijdens een kenniscafé bij de SWOV.lees meer

waarschuwingsbord langs snelweg - Human Factors en zorgplicht

Human Factors en de zorgplicht van de wegbeheerder

Waarschijnlijk is voor de meeste wegbeheerders de koppeling tussen zorgplicht en verkeersgedrag niet logisch. Toch is die koppeling er wel degelijk. Een wegbeheerder heeft een zorgplicht die inhoudt dat de wegen onder zijn beheer geen schade mogen veroorzaken. Hij kan op twee manieren aan die zorgplicht voldoen. De eerste manier is waarschuwen voor gevaren. Mocht er dan toch schade optreden, dan is dat ‘eigen schuld’ van de weggebruiker. Niet zo sympathiek en lang niet altijd afdoende. De tweede en meer gewenste manier is het zodanig inrichten en onderhouden van de weg dat de kans op schade heel klein is.lees meer

fietsers afstappen

Langzaam verkeer en Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de focus vooral op gemotoriseerd verkeer en het wegennetwerk dat daarvoor bedoeld is. Recent heeft Rijkswaterstaat oog gekregen voor de zogeheten complementaire netwerken, de wegen waarover fietsers en wandelaars zich bewegen. Ons bureau helpt Rijkswaterstaat beleid te ontwikkelen rond de complementaire netwerken.lees meer