Verkeersveiligheid en Omgevingswet

Maandag 6 februari geeft Herbert Korbee presentatie voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de positie van verkeersveiligheid in de Omgevingswet. Hij praat de aanwezige deskundigen bij over de achtergronden van de wet en gaat in op de kansen die de Omgevingswet biedt voor verkeersveiligheid. Daarbij staan de omgevingsvisie en het omgevingsplan centraal.

Keynote speaker BLVC café

Het BLVC Café is de uitgelezen plek voor professionals om elkaar te ontmoeten op tactisch en operationeel niveau vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het doel van het BLVC Café is leren en inspireren door het delen van kennis op een interactieve manier. Er zijn ruime netwerkmomenten onder het genot van koffie, thee, een drankje en als afsluiter eten we met elkaar.

Op 29 september 2016 vindt het 3e BLVC Café plaats in Utrecht. Herbert Korbee opent als keynote speaker dit BLVC café.

c-its en zelfrijdende auto

Connected mobility en de menselijke maat

De automatisering van het autorijden is in vrij korte tijd trending geworden. De hele verkeerswereld is ermee bezig en ook als psycholoog kun je er niet omheen. Connected mobiliteit geeft enorme kansen voor bereikbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid van zwakkere groepen. Technisch is vrijwel alles mogelijk, dus ook zelfrijdende auto’s zullen over een paar jaar wel rondrijden. De kunst is om ze zo te maken dat iedereen ze accepteert.lees meer

CROW Summer School Mobiliteit

CROW Summer School Mobiliteit

Op verzoek van CROW verzorgen wij één van de cursusonderdelen van haar 3-daagse Summer School Mobiliteit. Met de Summer School wil CROW inzicht bieden in de toekomst van mobiliteit en deelnemers helpen antwoorden op strategische en beleidsmatige vragen te vinden. Behalve de door ons verzorgde sessie over de Omgevingswet zijn er sessies over onder meer mobiliteit, de regisserende overheid, do’s en don’ts van burgerparticiaptie, ontwikelingen in C-ITS en Smart Cities.lees meer

verkeersveiligheid onder de omgevingswet

Verkeersveiligheid onder de Omgevingswet

De Omgevingswet is op 22 maart 2016 in de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is de wet een feit geworden. Het wordt dan ook hoog tijd dat verkeerskundigen bij gemeenten, waterschappen en provincies zich gaan afvragen wat de Omgevingswet gaat betekenen voor verkeersveiligheid. Een dag nadat de Eerste Kamer voor de Omgevingswet stemde, voerde een select gezelschap een geanimeerde discussie over dit onderwerp tijdens een kenniscafé bij de SWOV.lees meer

waarschuwingsbord langs snelweg - Human Factors en zorgplicht

Human Factors en de zorgplicht van de wegbeheerder

Waarschijnlijk is voor de meeste wegbeheerders de koppeling tussen zorgplicht en verkeersgedrag niet logisch. Toch is die koppeling er wel degelijk. Een wegbeheerder heeft een zorgplicht die inhoudt dat de wegen onder zijn beheer geen schade mogen veroorzaken. Hij kan op twee manieren aan die zorgplicht voldoen. De eerste manier is waarschuwen voor gevaren. Mocht er dan toch schade optreden, dan is dat ‘eigen schuld’ van de weggebruiker. Niet zo sympathiek en lang niet altijd afdoende. De tweede en meer gewenste manier is het zodanig inrichten en onderhouden van de weg dat de kans op schade heel klein is.lees meer

conflicten

Kijk, een conflict

Wanneer je als ‘nieuwkomer’ terecht komt in een conflict dat al aan de gang is, vraag je je soms af waar het in hemelsnaam over gaat. Het twistpunt is helemaal niet zo moeilijk op te lossen, daar kom je toch zo uit? Maar elk conflict heeft een geschiedenis. Conflicten zijn er meestal niet ineens, ze groeien. Kennis over die groei is essentieel voor het kunnen oplossen van een conflict.

lees meer

Hillegom - Sixlaan

Infrastructuur, techniek en menselijk handelen

Algemeen wordt aangenomen dat meer dan 90% van de verkeersongevallen veroorzaakt wordt door menselijk handelen, waarbij gesuggereerd wordt dat de bestuurder zelf de bron van het ongeval is en het dus niet ligt aan techniek of infrastructuur. Maar ook techniek en infrastructuur is mensenwerk en vatbaar voor falen. Dus is het verdedigbaar dat 90% van die overige 10% verkeersongevallen ook kan worden toegeschreven aan menselijk handelen. Techniek, infrastructuur en menselijk gedrag zijn onlosmakelijk verbonden.lees meer

Westraven

Facilitator LEF future center

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wil je een doorbraak forceren, dan moet je zaken dus op een andere manier aanpakken dan je gewend bent. Dat is de simpele waarheid achter elke vernieuwing”.
Dit is de filosofie van LEF.

LEF, het future center van Rijkswaterstaat, is gericht op het creëren van doorbraken tijdens workshops.lees meer