nationale omgevingsvisie

Nationale omgevingsvisie

Ingrid Hovelynck is één van de trekkers binnen Rijkswaterstaats LEF van de activiteiten die moeten leiden tot de nationale omgevingsvisie. In 2015, het Jaar van de Ruimte, onderzoekt zij hoe verschillende thema’s een rol kunnen spelen in de omgevingsvisie.lees meer

Westraven

Facilitator LEF future center

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wil je een doorbraak forceren, dan moet je zaken dus op een andere manier aanpakken dan je gewend bent. Dat is de simpele waarheid achter elke vernieuwing”.
Dit is de filosofie van LEF.

LEF, het future center van Rijkswaterstaat, is gericht op het creëren van doorbraken tijdens workshops.lees meer

fietsers afstappen

Langzaam verkeer en Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de focus vooral op gemotoriseerd verkeer en het wegennetwerk dat daarvoor bedoeld is. Recent heeft Rijkswaterstaat oog gekregen voor de zogeheten complementaire netwerken, de wegen waarover fietsers en wandelaars zich bewegen. Ons bureau helpt Rijkswaterstaat beleid te ontwikkelen rond de complementaire netwerken.lees meer

netwerkkaart districtshoofd Nat

Voordeur van Rijkswaterstaat

In 2006 hebben wij voor Rijkswaterstaat een werkconferentie georganiseerd waarin we ongeveer 80 leidinggevende Rijkswaterstaters actief hebben laten nadenken over ‘de voordeur’ van Rijkswaterstaat: de districten. Districtshoofden, directeuren, verkeersmanagers nat en droog, watermanagers, infraproviders, omgevingsmanagers, projectmanagers planvorming en realisatie, maar ook Rijkswaterstaatmedewerkers die niet direct in een lijnfunctie zitten waren uitgenodigd.lees meer