conflicten

Kijk, een conflict

Wanneer je als ‘nieuwkomer’ terecht komt in een conflict dat al aan de gang is, vraag je je soms af waar het in hemelsnaam over gaat. Het twistpunt is helemaal niet zo moeilijk op te lossen, daar kom je toch zo uit? Maar elk conflict heeft een geschiedenis. Conflicten zijn er meestal niet ineens, ze groeien. Kennis over die groei is essentieel voor het kunnen oplossen van een conflict.

lees meer

burgerinitiatief

Omgaan met betrokken burgers

Burgers die een rol spelen in lokaal beleid, het blijft voor iedereen wennen. Was het 10 jaar geleden nog een uitdaging om burgers bij beleid te betrekken, de laatste jaren vinden burgers het een uitdaging het bestuur mee te krijgen met hun idee.lees meer

Mediationbank De Bilt

Vanaf 2014 zijn we betrokken bij een nieuw initiatief: de Mediationbank. Gewoon, omdat we ons steentje willen bijdragen aan een goede samenleving. Wie hulp nodig heeft bij het voorkomen of oplossen van een conflict kan bij de Mediationbank advies krijgen van goed opgeleide en ervaren mediators.lees meer