Het PAS: stikstof maakt meer kapot dan je lief is

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof zorgt voor een lichte paniek in politiek Den Haag en dat is niet helemaal zonder reden. Kort gezegd komt het er op neer dat de Nederlandse wetgeving op het gebied van natuurbescherming niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Eigenlijk was dat niet eens zo heel verrassend. In de Urgenda zaak vond de rechter al dat de Staat een paar tandjes moet bijzetten tegen de uitstoot van broeikasgassen. Ondertussen staan veel ontwikkelingen even stil, omdat er nu geen manier is om vergunning te verlenen voor de uitstoot van stikstof in de buurt van beschermde natuurgebieden. In deze bijdrage leg ik kort uit wat het PAS nu precies is en sta ik stil bij de uitspraak van de Raad van State en de mogelijke gevolgen ervan voor Nederland en het Nederlandse milieu.lees meer

Kennisssessie participatie en m.e.r.

De kennissessies op 9 en 23 maart zijn binnen een week volgeboekt. Daarom organiseren de Commissie m.e.r. en Korbee & Hovelynck op 7 en 11 april extra kennissessies van twee uur waarin we met een concreet project aan de slag gaan om inzicht te krijgen in:

 • de toegevoegde waarde van een vroege start met milieueffectrapportage en met participatie,
 • de samenwerking tussen participatie en milieueffectrapportage en hoe ze elkaar versterken,
 • de concrete aanpak.

De kennissessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met stakeholders en met milieueffectrapportage, zoals projectmanagers, beleidsmedewerkers, opstellers van nota zienswijzen, accountmanagers en participatieprofessionals.

Kennisssessie participatie en m.e.r.

De kennissessies op 9 en 23 maart zijn binnen een week volgeboekt. Daarom organiseren de Commissie m.e.r. en Korbee & Hovelynck op 7 en 11 april extra kennissessies van twee uur waarin we met een concreet project aan de slag gaan om inzicht te krijgen in:

 • de toegevoegde waarde van een vroege start met milieueffectrapportage en met participatie,
 • de samenwerking tussen participatie en milieueffectrapportage en hoe ze elkaar versterken,
 • de concrete aanpak.

De kennissessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met stakeholders en met milieueffectrapportage, zoals projectmanagers, beleidsmedewerkers, opstellers van nota zienswijzen, accountmanagers en participatieprofessionals.

Kennisssessie participatie en m.e.r.

Op 9 en 23 maart 2017 organiseren de Commissie m.e.r. en Korbee & Hovelynck een kennissessie van twee uur waarin we met een concreet project aan de slag gaan om inzicht te krijgen in:

 • de toegevoegde waarde van een vroege start met milieueffectrapportage en met participatie,
 • de samenwerking tussen participatie en milieueffectrapportage en hoe ze elkaar versterken,
 • de concrete aanpak.

De kennissessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met stakeholders en met milieueffectrapportage, zoals projectmanagers, beleidsmedewerkers, opstellers van nota zienswijzen, accountmanagers en participatieprofessionals.

Kennisssessie participatie en m.e.r.

Op 9 en 23 maart 2017 organiseren de Commissie m.e.r. en Korbee & Hovelynck een kennissessie van twee uur waarin we met een concreet project aan de slag gaan om inzicht te krijgen in:

 • de toegevoegde waarde van een vroege start met milieueffectrapportage en met participatie,
 • de samenwerking tussen participatie en milieueffectrapportage en hoe ze elkaar versterken,
 • de concrete aanpak.

De kennissessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met stakeholders en met milieueffectrapportage, zoals projectmanagers, beleidsmedewerkers, opstellers van nota zienswijzen, accountmanagers en participatieprofessionals.

Participatie en milieueffectrapportage

In een coproductie met de Commissie m.e.r. hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een factsheet over participatie en de milieueffectrapportage. De factsheet kwam tot stand na een interactieve dag over dit onderwerp die we mei 2016 gezamenlijk in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat organiseerden. De meerwaarde van de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage ontstaat als het participatietraject en de milieueffectrapportage elkaar wederzijds voeden.lees meer