White Paper ‘fietsen en lopen in de omgevingsvisie’

Het programma Tour de Force heeft ons bureau gevraagd mee te werken aan het updaten van de white paper ‘fietsen en lopen: goud in handen’ die in 2018 is gepubliceerd. Het doel van de white paper is gemeenten stimuleren om lopen en fietsen een plaats te geven in de omgevingsvisie die zij ontwikkelen.Het verzoek sluit aan op de brochure die we eerder voor CROW schreven over mobiliteit en de Omgevingswet. lees meer

De Omgevingswet is geen RO-feestje

De ontwikkeling van de Omgevingswet is een logisch gevolg van ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Problemen vereisen steeds vaker een integrale benadering, duurzaamheid begint in steeds meer beleidsvelden een thema te worden en er is een groeiende behoefte om maatwerk toe te passen in provinciaal en gemeentelijk beleid.
Het omgevingsrecht is te star geworden om dit soort ontwikkelingen te kunnen ondersteunen. Het is vooral gericht op voorkomen van hinder en minder op het toestaan van ontwikkelingen.
Het huidige omgevingsrecht is sectoraal opgebouwd uit verschillende wetten, met een centrale plaats voor de Wet ruimtelijke ordening. Het is dan ook niet verrassend dat degenen die nu met de Omgevingswet bezig zijn, veelal werkzaam zijn in de ruimtelijke ordening. De Omgevingswet lijkt daardoor een ruimtelijk ordeningsfeestje te zijn.

lees meer

Omgevingswet voor drukke verkeersambtenaren

Dat de Omgevingswet een verandering gaat brengen voor gemeenten is inmiddels wel duidelijk. Maar ook is duidelijk dat het lastig is om die verandering concreet te maken. En concreet maken, dat is waar verkeersambtenaren behoefte aan hebben. In deze blog doe ik een concreet voorstel voor een paragraaf over een verkeersveiligheidsonderwerp in het omgevingsplan. Ook ambtenaren die weinig of geen tijd hebben voor de Omgevingswet kunnen met dit voorstel aan de slag in hun eigen gemeente.lees meer

Vergissen moet wel menselijk blijven

De zelfrijdende auto komt er aan. Verschillende overheden zijn al druk bezig de komst van de zelfrijdende auto te faciliteren via aangepaste regelgeving en het aanbieden van pilots en testruimten. Autofabrikanten maken daar graag gebruik van om te laten zien hoe ver ze al zijn. Technisch kan de zelfrijdende auto er al over enkele jaren zijn en dan breekt eindelijk het tijdperk aan dat de menselijke fout uit het wegverkeer verdwijnt. En omdat meer dan 90% van alle ongevallen door een menselijke fout wordt veroorzaakt, mag je verwachten dat de verkeersveiligheidscijfers steeds beter worden.lees meer

Kennisssessie participatie en m.e.r.

De kennissessies op 9 en 23 maart zijn binnen een week volgeboekt. Daarom organiseren de Commissie m.e.r. en Korbee & Hovelynck op 7 en 11 april extra kennissessies van twee uur waarin we met een concreet project aan de slag gaan om inzicht te krijgen in:

  • de toegevoegde waarde van een vroege start met milieueffectrapportage en met participatie,
  • de samenwerking tussen participatie en milieueffectrapportage en hoe ze elkaar versterken,
  • de concrete aanpak.

De kennissessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met stakeholders en met milieueffectrapportage, zoals projectmanagers, beleidsmedewerkers, opstellers van nota zienswijzen, accountmanagers en participatieprofessionals.

Kennisssessie participatie en m.e.r.

De kennissessies op 9 en 23 maart zijn binnen een week volgeboekt. Daarom organiseren de Commissie m.e.r. en Korbee & Hovelynck op 7 en 11 april extra kennissessies van twee uur waarin we met een concreet project aan de slag gaan om inzicht te krijgen in:

  • de toegevoegde waarde van een vroege start met milieueffectrapportage en met participatie,
  • de samenwerking tussen participatie en milieueffectrapportage en hoe ze elkaar versterken,
  • de concrete aanpak.

De kennissessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met stakeholders en met milieueffectrapportage, zoals projectmanagers, beleidsmedewerkers, opstellers van nota zienswijzen, accountmanagers en participatieprofessionals.

Kennisssessie participatie en m.e.r.

Op 9 en 23 maart 2017 organiseren de Commissie m.e.r. en Korbee & Hovelynck een kennissessie van twee uur waarin we met een concreet project aan de slag gaan om inzicht te krijgen in:

  • de toegevoegde waarde van een vroege start met milieueffectrapportage en met participatie,
  • de samenwerking tussen participatie en milieueffectrapportage en hoe ze elkaar versterken,
  • de concrete aanpak.

De kennissessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met stakeholders en met milieueffectrapportage, zoals projectmanagers, beleidsmedewerkers, opstellers van nota zienswijzen, accountmanagers en participatieprofessionals.