kantelweg WZVl, creatief binnen de richtlijnen

Human Factors versus richtlijnen

In een eerdere blog hadden we al eens betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden. Met Van Rens Mobiliteit zijn we in 2016 begonnen met het opzetten van een langlopend onderzoek naar de verhouding tussen Human Factors principes en richtlijnen voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Het onderzoek wordt in delen uitgevoerd door studenten Toegepast Cognitieve Psychologie van verschillende universiteiten. De onderzoeksvraag luidt ‘Hoe zouden tijdelijke verkeersmaatregelen er uitzien als je alleen vanuit de weggebruiker zou redeneren?’.lees meer

aansprakelijkheid en waterveiligheid

Aansprakelijkheid en waterveiligheid

Herbert Korbee rondde zijn rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht af met een masterscriptie over privaatrechtelijke aansprakelijkheid en waterveiligheid. Na de dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003 was dat even een hot topic in de waterwereld. Inmiddels lijkt het onderwerp helemaal vergeten. Merkwaardig, want aansprakelijkheidskwesties zijn voor waterbeheer en wegenbeheer heel vergelijkbaar en onder wegbeheerders is de aandacht voor aansprakelijkheid juist wel groot.

lees meer

nationale omgevingsvisie

Nationale omgevingsvisie

Ingrid Hovelynck is één van de trekkers binnen Rijkswaterstaats LEF van de activiteiten die moeten leiden tot de nationale omgevingsvisie. In 2015, het Jaar van de Ruimte, onderzoekt zij hoe verschillende thema’s een rol kunnen spelen in de omgevingsvisie.lees meer

geluidscherm

Omgaan met geluidschermen

Voor Rijkswaterstaat inventariseerden we hoe omwonenden van een rijksweg het geluid van de weg ervaren en welke ervaringen omgevingsmanagers  hebben met de perceptie van geluid door omwonenden. De resultaten van ons onderzoek zijn opgenomen in een handreiking voor omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat.lees meer

brochure kwetsbare verkeersdeelnemers

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Al in 2003 voerde Rijkswaterstaat een eerste onderzoek uit naar kwetsbare verkeersdeelnemers. Korbee & Hovelynck was bij dat onderzoek betrokken en bleef dat ook de jaren daarna. Onze adviseurs begeleidden een consultatieronde onder experts, schreven een brochure die door CROW-KpVV is uitgegeven en stelden tenslotte een Actieprogramma Kwetsbare Verkeersdeelnemers op.lees meer