Rijksweg 15, Maasvlakte-Vaanplein

Projectmanagement participatie Rijksweg 15 MaVa

Eind 2015 was het zover: de A15, van Maasvlakte tot Vaanplein, is geheel vernieuwd en uitgebreid. Ons bureau is als projectmanager participatie nauw betrokken geweest bij de eerste jaren van het project ‘Rijksweg 15 MaVa’, vanaf de Startnotitie van de tracé/m.e.r.-procedure tot  aan het opstellen van het uiteindelijke Tracé Besluit. Onze adviseurs hebben via burgerparticipatie voor Rijkswaterstaat de dialoog met de omgeving gevoerd. Een mooie gelegenheid om eens terug te blikken.lees meer

interactieve inpassing HSL-Zuid

Interactieve inpassing HSL-Zuid

De HSL-Zuid, de spoorverbinding van Schiphol naar België en verder, is ingepast in het landschap met behulp van ideeën van belanghebbenden en aanwonenden in een interactief proces.  Toen het kabinet eenmaal de beslissing had genomen waar de spoorlijn zou komen te liggen, waren de burgers aan de beurt. Korbee & Hovelynck ontwierp het participatieproces en gaf leiding aan de vele gespreksleiders die er aan meewerkten.lees meer