Omgevingsmanagementdag Rijkswaterstaat

Ook dit jaar weer leidt Korbee & Hovelynck de jaarlijkse Omgevingsmanagersdag van Rijkswaterstaat. Doel: netwerken en uitwisselen van de laatste ontwikkelingen.

Integrale benadering wegontwerp

Rijkswaterstaat organiseert een gesprek tussen deskundigen op de gebieden wegontwerp, verkeersveiligheid en human factors om te onderzoeken hoe wegontwerp zo goed mogelijk bij de behoeften van de weggebruiker kan aansluiten. Met als uiteindelijk doel: een kwalitatief goed wegontwerp, nu en in de toekomst.

Het onderwerp van deze bijeenkomst sluit naadloos aan bij de onderzoekslijn die ons bureau vorig jaar al heeft opgestart. We zijn daarom graag op de uitnodiging ingegaan.

kantelweg WZVl, creatief binnen de richtlijnen

Human Factors versus richtlijnen

In een eerdere blog hadden we al eens betoogd dat richtlijnen niet ‘heilig’ zijn. Je moet er zelfs van afwijken als dat tot betere situaties leidt, maar dat gebeurt zelden. Met Van Rens Mobiliteit zijn we in 2016 begonnen met het opzetten van een langlopend onderzoek naar de verhouding tussen Human Factors principes en richtlijnen voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Het onderzoek wordt in delen uitgevoerd door studenten Toegepast Cognitieve Psychologie van verschillende universiteiten. De onderzoeksvraag luidt ‘Hoe zouden tijdelijke verkeersmaatregelen er uitzien als je alleen vanuit de weggebruiker zou redeneren?’.lees meer

rioolwerkzaamheden in je tuin

Omgevingsmanagement en schade

Als omgevingsmanager of projectleider maak je wel eens mee dat je met schade bij aanwonenden wordt geconfronteerd. Neem als voorbeeld een project waarbij in enkele voortuinen van een straat gegraven moet worden. Als gebaar van goede wil bied je namens de opdrachtgever een waardebon aan waarmee men een tuinman kan betalen om de tuinen weer mooi te maken, die door iedere benadeelde dankbaar wordt aangenomen. Als het werk na drie weken gereed is blijkt dat een bewoner, meneer A, vindt dat de waardebon bij lange na de schade niet dekt die aan zijn voortuin is aangericht. Hij eist volledige vergoeding. Mevrouw B klaagt bij de gemeente dat zij emotionele schade heeft opgelopen door al het gegraaf en gedoe in haar voortuin en zij vraagt vergoeding voor die schade. Zijn deze claims redelijk?lees meer

begeleiden van aanbestedingen: tenderteam in wording

Begeleiden van aanbestedingen

Voor verschillende aannemers en combinaties hebben we een traject opgezet waarin de leden van een aanbestedings- of tenderteam zichzelf tot een team smeden. Vaak afkomstig van verschillende bedrijven of verschillende afdelingen, is het voor teamleden een uitdaging samen een aanbieding te maken èn de onderlinge rollen helder te krijgen. Dat vereist competenties waarvoor de gemiddelde ingenieur of verkeerskundige niet is opgeleid. In een meerdaags intensief traject worden individuen een groep. Deze aanpak is ideaal voor aanbestedingen volgens de Best Value Procurement aanpak, maar natuurlijk ook voor de meer algemene EMVI aanpak.

lees meer

Westraven

Facilitator LEF future center

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wil je een doorbraak forceren, dan moet je zaken dus op een andere manier aanpakken dan je gewend bent. Dat is de simpele waarheid achter elke vernieuwing”.
Dit is de filosofie van LEF.

LEF, het future center van Rijkswaterstaat, is gericht op het creëren van doorbraken tijdens workshops.lees meer

Verkeersveiligheidsinspecties Rijkswegen

Voor Rijkswaterstaat hebben we in 2010-2014 gewerkt aan de implementatie van de Europese richtlijn 2008/96/EG Road Infrastructure Safety Management (RISM) in de bestaande werkprocessen van Rijkswaterstaat. Hierbij hebben we onze kennis van psychologie, Human Factors, organisatiekunde en communicatie ten volle kunnen benutten.lees meer