Verkeersveiligheidsinspecties Rijkswegen

Voor Rijkswaterstaat hebben we in 2010-2014 gewerkt aan de implementatie van de Europese richtlijn 2008/96/EG Road Infrastructure Safety Management (RISM) in de bestaande werkprocessen van Rijkswaterstaat. Hierbij hebben we onze kennis van psychologie, Human Factors, organisatiekunde en communicatie ten volle kunnen benutten.lees meer