Droogtestudie Nederland

Klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren kunnen op termijn leiden tot een tekort aan zoetwater in de zomer. In de periode 2002-2009 hebben Rijk, provincies en waterschappen onder de naam Droogtestudie Nederland een integrale verkenning uitgevoerd naar het waterbeleid voor en in periodes met schaarste aan water. Ons bureau was verantwoordelijk voor het proces. lees meer