Facilitator LEF future center

Jaar2008-2018OpdrachtgeverRijkswaterstaat, Ministerie van I&WStakeholders30.000Diverse partijen binnen en buiten de overheid, die betrokken zijn bij een project van Rijkswaterstaat of van het Ministerie van I&W

Afdelingen of projectgroepen die aan het begin staan van een nieuwe opdracht, die nieuwe inspiratie zoeken of vastgelopen zijn in hun werk kunnen terecht bij het LEF center van Rijkswaterstaat. 

LEF is gericht op het doorbreken van patronen, vaak in een bestuurlijk complexe omgeving. Ingrid Hovelynck was gedurende 8 jaar één van de facilitatoren van LEF en heeft daar ruimt 100 trajecten begeleid. 

Typisch LEF

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wil je een doorbraak forceren, dan moet je zaken dus anders aanpakken dan je gewend bent. Dat is de simpele waarheid achter elke vernieuwing”. Dit is de filosofie van het LEF future center van Rijkswaterstaat, dit is ook hoe Ingrid naar processen kijkt: doe het eens anders, maar wel op een functionele manier.

Facilitator

Mede dankzij deze LEF ervaring is Ingrid in staat snel een passende aanpak te bedenken voor uiteenlopende vraagstukken. Concreet betekent dit dat Ingrid opdrachtgevers adviseert bij het aanscherpen van de doelstelling, een proces ontwerpt, meedenkt over wie wanneer te betrekken, de begeleiding van het proces voor haar rekening neem en volg of er daadwerkelijk een doorbraak bereikt is.Ingrid ziet faciliteren als pure praktische psychologie.\

Kernwoorden die haar aanpak karakteriseren: goede sfeer, wederzijds begrip, samenwerking tot stand brengen, passie, energie en enthousiasme. Maar ook: kennis en begrip van infrastructuur en projectmatig werken bij de overheid.

Tijdens het faciliteren voelt Ingrid zich als een kind in een snoepwinkel!

Wie met Ingrid werkt, voelt onmiddellijk aan met een professionele facilitator van doen te hebben. Haar creatieve aanpak is verbindend, resultaatgericht en speelt in op de context en de achtergrond van de opdracht.
Jolijt de Jongh
Beleidsmedewerker ILT
Categorieën: