Begeleiden van aanbestedingen

Voor verschillende aannemers en combinaties hebben we een traject opgezet waarin de leden van een aanbestedings- of tenderteam zichzelf tot een team smeden. Vaak afkomstig van verschillende bedrijven of verschillende afdelingen, is het voor teamleden een uitdaging samen een aanbieding te maken èn de onderlinge rollen helder te krijgen. Dat vereist competenties waarvoor de gemiddelde ingenieur of verkeerskundige niet is opgeleid. In een meerdaags intensief traject worden individuen een groep. Deze aanpak is ideaal voor aanbestedingen volgens de Best Value Procurement aanpak, maar natuurlijk ook voor de meer algemene EMVI aanpak.

Best Value Procurement

Best Value Procurement (BVP) is voor het eerst toegepast in de Spoedaanpak Wegen van Rijkswaterstaat en gaat uit van de expertise van de opdrachtnemer. De bedoeling is dat in de aanbestedingsprocedure de experts eruit springen, door te laten zien dat hij oog heeft voor te benutten kansen en mogelijke risico’s, dat de projectdoelen van de opdrachtgever binnen budget, volgens planning en volgens de afgesproken kwaliteitseisen worden behaald. Het BVP proces bestaat uit vier fasen: voorbereidingsfase, beoordelingsfase, concretiseringsfase en uitvoeringsfase. De eerste fase is vooral van belang voor de opdrachtgever: hij bereidt de aanbesteding voor. De tweede fase is voor de opdrachtnemer juist het belangrijkst, omdat dat de fase is waarin bekend wordt wie ‘door’ is. Onze aanpak is dan ook gericht op die tweede fase: de beoordeling.

Aanpak

We begeleiden tenderteams bij de volgende activiteiten:

  • het opstellen van functieprofielen voor de diverse rollen in een team (technisch-, contract-, projectmanager et cetera), trainen in het vertellen van de eigen rol en beschrijven van de situaties waarin de andere rollen raken aan de eigen rol;
  • eventueel het opschrijven van de aanpak, kansen en risico´s;
  • trainen in de vaak pittige individuele interviews bij de aanbestedende overheidsdienst, aangevuld met presentatietrainingen voor het hele team;
  • zichtbaar maken van kansen in het project die vaak impliciet blijven in de aanbieding. Trots zijn op een goede (technische) vondst is kennelijk niet gebruikelijk onder ingenieurs;
  • coachen van individuele teamleden die onervaren en daardoor onzeker zijn.

Hoewel het ultieme doel, het aannemen van het werk, zeker niet altijd wordt gehaald blijken de vaardigheden die de teamleden opdoen van grote waarde bij volgende werkzaamheden.
En dat is natuurlijk waarvoor ons bureau wordt ingeschakeld.