Task Force Recreatie en toerisme Zeist

Jaar2018Opdrachtgevergemeente ZeistStakeholders30ondernemers en maatschappelijke organisaties

De gemeente Zeist heeft besloten een Actieplan Recreatie en Toerisme 2019/2020 op te stellen. De gemeente heeft met haar prachtige kernkwaliteiten een goed vertrekpunt, maar toch bestaat de indruk dat ze nog kansen laat liggen als het gaat om recreatie en toerisme. Naar verwachting valt er winst te behalen als partijen meer samenwerken en er meer focus komt op specifieke actiepunten. Om dit Actieplan op te stellen stelt het college van burgemeester en wethouders een Taskforce in. Ons bureau is gevraagd de Taskforce voor te zitten.

Onafhankelijk voorzitter

De Taskforce bestaat uit een ambtelijk opdrachtgever namens de gemeente, enkele relevante ondernemers en maatschappelijke organisaties en Ingrid Hovelynck als onafhankelijk voorzitter. De Taskforce stelt een Actieplan op en legt dat in concept voor aan de Zeister samenleving. De opgehaalde input wordt verwerkt in het Actieplan, dat vervolgens voor besluitvorming voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders.