Inspiratiedocument ‘fietsen en lopen in de omgevingsvisie’

Jaar2019-2020OpdrachtgeverTour de Force / CROWStakeholders30experts van CROW, gemeenten, RIVM, Zwolle, Kenniscentrum Sport, TNO, etc.

Het programma Tour de Force heeft ons bureau gevraagd een inspiratiedocument samen te stellen om gemeenten en adviseurs te inspireren de instrumenten van de Omgevingswet te benutten voor het stimuleren van fietsen en lopen. Het inspiratiedocument sluit aan op de brochure die we eerder voor CROW schreven over mobiliteit en de Omgevingswet.

Het doel van dit inspiratiedocument is om professionals van overheden en andere partijen zoals verkeerskundigen, ruimtelijk ontwerpers, gezondheidsdeskundigen en lokale organisaties handvatten te bieden voor het benutten van de instrumenten die de Omgevingswet biedt voor het bevorderen van fietsen en lopen.

In het inspiratiedocument laten we de vertaling zien van beleidsdoelen naar de instrumenten van de Omgevingswet die voor gemeenten het meest van belang zijn: de omgevingsvisie, programma’s en het omgevingsplan. Enkele ideeën hebben we uitgewerkt tot teksten die opgenomen kunnen worden in die instrumenten, ter illustratie van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor het stimuleren van gezonde mobiliteit.

Uit reacties op de eerste uitgave van de white paper bleek dat gemeenten meer kennisuitwisseling wilden om alle kansen te kunnen benutten om lopen, fietsen en andere duurzame vervoerwijzen in de instrumenten van de Omgevingswet een plek te geven. Het inspiratiedocument is dan ook tot stand gekomen met veel interactie met gemeenten die al bezig zijn met hun omgevingsvisie en met partners binnen Tour de Force.

Klik op de afbeelding om het document te openen.

Kenniscafés

In een serie kenniscafés in 2020 en 2021 lichtte Herbert Korbee vervolgens toe hoe de instrumenten van de Omgevingswet gebruikt kunnen worden om lopen en fietsen te stimuleren. Zie hieronder bijvoorbeeld de opname van het kenniscafé van december 2020.