Participatie

participatie

De overheid is er voor de burgers. Het is dan ook logisch dat burgers participeren in projecten van de overheid. Korbee & Hovelynck stond  aan de wieg van participatie door burgers bij overheidsprojecten. Met het ontwerp en begeleiden van participatieprojecten zijn we groot geworden. Enkele van die eerste projecten zijn:

  • begeleiding klankbordgroep Ramsburg in verband met de aanleg van de N57
  • noordoostelijke verbinding van de Betuweroute
  • goederenlijn 11
  • brainstormsessies randweg Eindhoven
  • open planuitwerking Rijksweg 57, ontwerpateliers N57
  • ‘onderhoudsdialoog’ A27
  • Infralab-experiment Rijksstraatweg N44 door Wassenaar
  • dialoog passage A2-Maastricht

Omgevingswet

De komende omgevingswet maakt het noodzakelijk voor overheden om participatie door burgers vorm te geven. Bovendien maakt de omgevingswet het burgers eenvoudiger om initiatieven te ontplooien in de fysieke omgeving. Minder regels en geïntegreerde uitvoering moeten het ‘slot’ van de ruimtelijke ordening afhalen met behoud van de zorg voor de omgeving.

Korbee & Hovelynck heeft ervaring met het betrekken van burgers bij beleid. Hieronder noemen we recente(re) projecten waarin participatie een grote rol speelde.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Panels_Widgets_PostLoop”][/siteorigin_widget]