Vergissen moet wel menselijk blijven

De zelfrijdende auto komt er aan. Verschillende overheden zijn al druk bezig de komst van de zelfrijdende auto te faciliteren via aangepaste regelgeving en het aanbieden van pilots en testruimten. Autofabrikanten maken daar graag gebruik van om te laten zien hoe ver ze al zijn. Technisch kan de zelfrijdende auto er al over enkele jaren zijn en dan breekt eindelijk het tijdperk aan dat de menselijke fout uit het wegverkeer verdwijnt. En omdat meer dan 90% van alle ongevallen door een menselijke fout wordt veroorzaakt, mag je verwachten dat de verkeersveiligheidscijfers steeds beter worden.lees meer

wandelgebied

Omgevingswet en mobiliteit: goed nieuws?

Nu de meeste verkeersmedewerkers wel (zouden moeten) weten dat de Omgevingswet er aan komt, is het goed om eens na te denken over de mogelijke gevolgen. Wat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betreft zijn die gevolgen vooral ‘goed nieuws’: minder en duidelijker regels, besluitvorming versnellen en verbeteren, je kunt er bijna niet tegen zijn. In eerdere blogs heb ook ik met enthousiasme de nieuwe mogelijkheden beschreven die de Omgevingswet biedt voor verkeerskundigen en mobiliteitsmedewerkers.
Maar de Omgevingswet wordt natuurlijk niet alleen maar goed nieuws. Wat kunnen de nadelen zijn die de Omgevingswet met zich meebrengt voor bijvoorbeeld mobiliteit?lees meer

de gebruiksruimte in het onmgevingsplan

Gebruiksruimte in het omgevingsplan

Deze zomer is meer duidelijkheid gekomen over het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Op 1 juli 2016 is namelijk het omgevingsbesluit vrijgegeven voor consultatie. Vooral de toelichting bij dat omgevingsbesluit geeft inzicht in de afwegingsruimte die gemeenten krijgen bij het inrichten van hun grondgebied via het omgevingsplan. Duidelijk is dat mobiliteitsbeleid straks geen sectorale aangelegenheid meer is, maar een bouwsteen in de ruimtelijke ontwikkeling, economie en milieu van een gemeente. Eigenlijk precies zoals de inwoners van een gemeente naar mobiliteit kijken.lees meer

verkeersveiligheid onder de omgevingswet

Verkeersveiligheid onder de Omgevingswet

De Omgevingswet is op 22 maart 2016 in de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee is de wet een feit geworden. Het wordt dan ook hoog tijd dat verkeerskundigen bij gemeenten, waterschappen en provincies zich gaan afvragen wat de Omgevingswet gaat betekenen voor verkeersveiligheid. Een dag nadat de Eerste Kamer voor de Omgevingswet stemde, voerde een select gezelschap een geanimeerde discussie over dit onderwerp tijdens een kenniscafé bij de SWOV.lees meer

fietsers afstappen

Langzaam verkeer en Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de focus vooral op gemotoriseerd verkeer en het wegennetwerk dat daarvoor bedoeld is. Recent heeft Rijkswaterstaat oog gekregen voor de zogeheten complementaire netwerken, de wegen waarover fietsers en wandelaars zich bewegen. Ons bureau helpt Rijkswaterstaat beleid te ontwikkelen rond de complementaire netwerken.lees meer

brochure kwetsbare verkeersdeelnemers

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Al in 2003 voerde Rijkswaterstaat een eerste onderzoek uit naar kwetsbare verkeersdeelnemers. Korbee & Hovelynck was bij dat onderzoek betrokken en bleef dat ook de jaren daarna. Onze adviseurs begeleidden een consultatieronde onder experts, schreven een brochure die door CROW-KpVV is uitgegeven en stelden tenslotte een Actieprogramma Kwetsbare Verkeersdeelnemers op.lees meer