noclaimer

Deze website is louter bedoeld om de werkzaamheden van Korbee & Hovelynck BV te promoten. Met dat doel geven we informatie over onze kennis en werkzaamheden. Soms verwijzen we daarbij naar andere bronnen waarover wij geen zeggenschap hebben. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd.

Vertrouwelijke informatie proberen we te vermijden of op z’n minst geanonimiseerd te gebruiken. Mocht u des ondanks bezwaar hebben tegen het weergeven van informatie waarvan u denkt dat we dat niet zouden moeten doen, dan verzoeken we u dat zo snel mogelijk te melden, zodat we daarop actie kunnen ondernemen.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer u informatie afkomstig van deze website gebruikt bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze van de informatie en het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan informatie van deze website over te dragen aan een ander via welk medium of in welke vorm dan ook zonder vermelding van de bron.

Wanneer u fouten of onjuistheden op deze website ziet, verzoeken wij u dit aan ons te melden. We zullen de betreffende onjuistheid dan zo spoedig mogelijk herstellen.