Referenties

Een oplossing is gemakkelijk wanneer hij breed gedragen wordt. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs de beste oplossing. Soms is een andere oplossing beter, als je kijkt naar alle argumenten. Samen met onze opdrachtgever zoeken we oplossingen die vanuit alle disciplines de mooiste combinatie biedt van kwaliteit, haalbaarheid en acceptatie. Wij hebben een heel arsenaal aan gereedschappen waarmee we recht kunnen doen aan uw vraag,  de mogelijkheden en ieders wensen.

Opdrachtgevers

Gemeenten

 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente De Bilt
 • Gemeente Zeist
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente IJsselstein
 • Gemeente Maarssen
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Ede
 • Wijkbureau Zuid Utrecht
 • Gemeente Gouda
 • SWV De Bilt
 • Wijkbureau Oost Utrecht
 • Gemeente Middelburg
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Houten
 • Gemeente Hillegom
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Gemeente Leerdam
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Heerhugowaard
 • Gemeente Wijchen
 • Deelgemeente Hoogvliet
 • Gemeente Voorschoten
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Beemster
 • Gemeente Bernheze

Provincie

 • Provincie Zeeland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Limburg
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Drenthe

Regio’s

 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Regionale en provinciale overleggen verkeersveiligheid
 • BRU Bestuur Regio Utrecht
 • Fileplan Regio Rotterdam en Bereikbaarheidsplan Haaglanden
 • Stadsgewest Haaglanden
 • Vervoerregio Friesland
 • RBO Deelstroomgebied
 • U Ned
 • Rijn-West
 • Veiligheidsregio Utrecht

Rijk

 • Landelijke en Regionale diensten Rijkswaterstaat
 • Rijksvoorlichtingsdienst
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen IenM, V&W, VROM)
 • HSL-Project organisatie
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • ProRail (voorheen NS Rail Infra Beheer)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Directie Participatie van IenW (voorheen Inspraakpunt)
 • Rijkswaterstaat LEF Future Center
 • Rijn-Gouwe Lijn projectorganisatie
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • KNMI

Waterschappen

 • Waterschap Scheldestromen (voorheen waterschappen Zeeuwsche Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen)
 • Unie van Waterschappen
 • Waterschap Vallei & Eem
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Rijnland
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Waternet
 • Waterschap Vechtstromen

Kennisinstituten

 • CROW
 • NCDO
 • STOAS
 • Commissie m.e.r.
 • Innovatiesteunpunt Wageningen
 • Universiteit Utrecht
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen SenterNovem)
 • Deltares
 • Kennisnet
 • SWOV
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • Stichting Wateropleidingen
 • Stichting Delta
 • Kennisnet
 • Bij12
 • Wageningen University & Research

Belangenbehartigers

 • LEI/DLO
 • Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
 • SRE
 • Welstede Welzijnsgroep
 • VNPI
 • LTO Noord Projecten
 • Wereld Natuur Fonds
 • PGO-support
 • Stichting Ruimzicht
 • Stichting Delta
 • Zoogdiervereniging
 • Wandelnet

Bedrijven

 • Academisch Ziekenhuis Utrecht
 • Rijksuniversiteit Utrecht
 • AGV-Movares (voorheen AGV)
 • Stichting voor Gedeeld Autogebruik
 • Origin
 • Stichting NoNonsense
 • VBS
 • BV Businesspark Arnhem
 • Projectbureau IVVS
 • Bestuur tuktukproject
 • Arcadis
 • Peeters Advies
 • Ambulancedienst Nijmegen
 • OVAM
 • KPVV
 • RHDHV
 • Van Dijk Employment Services
 • VenM
 • Carto
 • Mourik
 • Stichting Staring Advies
 • Movares
 • Boskalis (voorheen MNO Vervat)
 • de Thuisvester
 • Timpaan
 • KWS
 • Woningstichting Mozaïek Wonen
 • Ooms
 • Cofely
 • Headfirst
 • Tauw
 • Ballast Nedam
 • Strukton
 • Het Commerciële Huis
 • Louter
 • Evides
 • Haven Amsterdam
 • Infram
 • @Maandag

Alle referenties