Omgevingsmanager U ned

Jaar2019-2020Opdrachtgevergemeente UtrechtStakeholders522

Sinds februari 2019 is Ingrid Hovelynck verbonden aan het programma U Ned, eerst als omgevingsmanager daarna als programma adviseur. In het programma U Ned werken het Rijk (ministeries van IenW, BZK en EZK), provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de U10 gemeenten samen aan een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid in de Metropoolregio Utrecht. Ook ProRail, NS, regionale en lokale vervoerders, grote bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn daarbij betrokken.

Als omgevingsmanager ontwikkelt Ingrid een omgevingsstrategie voor het programma U Ned en de verschillende programma onderdelen. Een plan voor een maatschappelijk debat is één van de onderdelen van de omgevingsstrategie. Ingrid stemt de belangen van de omgeving en (de onderdelen van) het programma op elkaar af.

Als programma adviseur adviseert Ingrid de programmadirecteur over de manier van samenwerken tussen de verschillende organisaties. Daarbij faciliteert zij diverse bijeenkomsten, groot en klein, online en fysiek (Corona – proof).