Algemene voorwaarden

Korbee & Hovelynck BV hanteert geen algemene voorwaarden bij het uitvoeren van onze diensten voor klanten. De meeste van onze klanten zijn overheden en die sluiten algemene voorwaarden van opdrachtnemers bij voorbaat uit. Wij hanteren daarom voorwaarden die specifiek voor een opdracht zijn en daarmee gelden als uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen bepalingen.

Voorbeelden van dergelijke bepalingen zijn: