Buurtperspectief Nieuweroord

Jaar2019Opdrachtgevergemeente ZeistStakeholders50buurtbewoners en bedrijven

Voor de buurt Nieuweroord maken belanghebbenden en de gemeente gezamenlijk een integrale visie over de toekomst van de buurt, een zogenaamd ‘buurtperspectief’. Aanleiding hiervoor zijn enkele ontwikkelingen op woongebied in de directe omgeving van Nieuweroord die leiden tot zorg bij de omwonenden. De buurtvereniging vreest een vermindering van de leefbaarheid van de buurt, onder meer door de gevolgen voor het parkeren en de verkeersveiligheid.
De gemeente Zeist vroeg Ingrid Hovelynck de leiding te nemen in het proces om samen met de bewoners van de buurt Nieuweroord op korte termijn een buurtperspectief op te stellen.

Buurtperspectief

De belangrijkste kenmerken van het buurtperspectief zijn:

  1. opgesteld samen met gemeente en alle belanghebbenden in de buurt, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter;
  2. binnen 3 maanden resultaat;
  3. het dient als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen.

Bij de samenstelling van het buurtperspectief wordt gestreefd naar consent. Consent houdt in dat een besluit genomen wordt, wanneer geen van de werkgroepleden beargumenteerd een overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. Consent verschilt van consensus in die zin dat degene die “consent geeft” niet “voor” het voorstel hoeft te zijn, alleen maar “niet tegen”.

Het college van burgemeester en wethouders geeft opdracht om het buurtperspectief op te stellen en stelt dit na afloop ook vast. De gemeenteraad wordt over de uitkomsten geïnformeerd.