Ijsselmeervissers over vangstbeperking

Jaar2018OpdrachtgeverMinisterie van LNVStakeholders60

Om de visbestanden in het IJsselmeer en Markermeer te beschermen is besloten de vangsten van brasem en blankvoorn met 36% terug te brengen. Wageningen Economic Research heeft een 10-tal potentiële  maatregelen onderzocht. De minister zal een keuze maken uit (een combinatie van) de meest realistische maatregelen. Voordat zij deze beslissing neemt wil de minister graag van de vissers horen hoe zij over deze maatregelen denken. Het ministerie van LNV vroeg Korbee & Hovelynck een inspraakbijeenkomst voor vissers te begeleiden, hun reacties op de maatregelen te horen en die te verwerken in een inspraaknota, voorzien van rode draad en samenvatting ten behoeve van aanbieding aan minister en Tweede Kamer.

Boosheid en emotie

Onze rapportage liegt er niet om. Veel ijsselmeervissers blijken boos, verontrust en emotioneel te zijn. Het merendeel van de vissers wil geen uitspraak doen over de voorgelegde maatregelen. In hun brief geven zij aan: “Wij accepteren geen verdere reductie van vangstmogelijkheden en zullen niet ingaan op informatie over de voorgestelde 36% reductie van de schubvisserij of enige invulling hiervan”
De boosheid wordt veroorzaakt doordat de sector al vele jaren, steeds opnieuw, aanvullende beperkende maatregelen krijgt opgelegd. Ook is men boos omdat het regelmatig mis gaat bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen, waardoor men aan de wal moet blijven. De vissers zijn verontrust omdat inconsequent overheidsbeleid een gezonde bedrijfsvoering moeilijk of onmogelijk maakt en omdat het beleid niet gebaseerd is op goede gronden. De vissers zijn emotioneel, zij geven aan dat zij zich niet serieus genomen voelen, maar vooral dat zij hun, soms vele generaties oude, bedrijf verloren zien gaan.