Interactieve inpassing HSL-Zuid

Jaar1996-2002OpdrachtgeverMinisterie van Infrastructuur & WaterstaatStakeholders4.500Bewoners, bedrijven

De HSL-Zuid, de spoorverbinding van Schiphol naar België en verder, is ingepast in het landschap met behulp van ideeën van belanghebbenden en aanwonenden. Korbee & Hovelynck organiseerde het participatieproces en begeleidde talloze interactieve bijeenkomsten.

Toen het kabinet eenmaal de beslissing had genomen dat de spoorlijn zou er komen, waren de burgers aan de beurt om in interactieve bijeenkomsten met de projectorganisatie HSL-Zuid èn met elkaar van gedachten te wisselen over de komende treinverbinding, vragen te stellen en vragen vanuit de projectorganisatie te beantwoorden. Alle inwoners (burgers èn bedrijven) die ongeveer 2 kilometer ter weerszijden van de aan te leggen HSL-Zuid woonden werden uitgenodigd voor de bijeenkomsten, vanaf Schiphol tot aan de Belgische grens. Al met al hebben we enkele duizenden mensen aan tafel gehad in een zeer intensief traject.

Gesprekken interactieve inpassing

Tijdens interactieve bijeenkomsten vroegen we de deelnemers om (binnen duidelijke grenzen) met inpassingswensen te komen zodat bij de verdere uitwerking daarmee rekening gehouden kon worden. Voor de projectorganisatie HSL-Zuid waren de bijeenkomsten een goede manier om in gesprek te blijven met alle belanghebbenden. De projectorganisatie waardeerde het dat zij op deze manier een spiegel voorgehouden kreeg, waardoor zij beter inzicht kreeg in de gevolgen van het eigen handelen voor de omgeving.

De opzet van de bijeenkomsten was de basis voor de latere gebiedsgerichte klankbordgroepen.

"De zeer vele bijeenkomsten zijn in een korte tijd door Korbee & Hovelynck goed voorbereid en begeleid. Door de opzet van de avonden, waarbij bewoners in groepjes met elkaar hun inpassingswensen konden formuleren, ontstond er een ontspannen sfeer. Dit heeft een positieve basis gelegd voor de gebiedsgerichte klankbordgroepen."
Henk Hoekstra
Voormalig manager omgevingszaken HSL-A16
Categorieën: