Communicatie bij droogte

Jaar2007OpdrachtgeverWaternetStakeholders40

Door klimaatverandering worden de zomers steeds warmer en droger. Dit kan behoorlijke gevolgen hebben voor mens en natuur. De Droogtestudie Nederland heeft duidelijk gemaakt dat Nederland zich moet voorbereiden op perioden van toenemende watertekorten. De regio’s moeten deze voorbereidingen voor hun rekening nemen. Eén van die regio’s is het Waterberaad Amstelland. De verschillende waterbeheerders van het Waterberaad Amstelland hanteren een integrale aanpak, maar de betrokken overheden communiceren zelf met de burgers in hun gebied. Ons bureau werd ingeschakeld om de communicatie bij droogte praktisch uit te voeren.

Waterberaad Amstelland

Waterberaad Amstelland is een samenwerkingsverband van de Hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht en De Stichtse Rijnlanden, de provincies Utrecht en Noord-Holland, Rijkswaterstaat en gemeenten in het beheergebied van de twee Hoogheemraadschappen. Door onze betrokkenheid bij eerdere onderzoeksprojecten over droogte en verdroging waren onze adviseurs goed op de hoogte over recente ontwikkelingen in watertekorten.

Communicatie bij droogte

In overleg met betrokken waterbeheerders binnen het Waterberaad Amstelland maakten wij een communicatiekalender en verschillende communicatiemiddelen, waaronder

  • 4 artikelen voor huis-aan-huisbladen
  • een persbulletin met achtergrondinformatie voor droge tijden
  • teksten voor websites deelnemende overheden
  • een brochure
  • een factsheet over het opschalen van verantwoordelijkheden in tijden van watertekorten
  • belangenanalyses t.b.v. opstellen verdringingsreeks

Het Waterberaad Amstelland is wat communicatie betreft voorbereid op droogte.