Kick-off projectbureau Zwakke Schakels

Jaar2008OpdrachtgeverWaterschap Zeeuws-VlaanderenStakeholders30

Op dit moment is het Waterschap Scheldestromen bezig de kustverstrking in de provincie Zeeland af te ronden. Daarmee is na ongeveer zes jaar intensief werken ook de laatste Zwakke Schakel in de kustverdediging opgelost. Korbee & Hovelynck verrichte de kick-off van het projectbureau Zwakke Schakels dat de werkzaamheden uitvoert. 

Zwakke Schakels

Bij een landelijke controle in 2006 bleek dat acht kustvakken in Nederland dringend aangepakt moesten worden, de zogenoemde Zwakke Schakels. Twee Zwakke Schakels liggen in Zeeland: één in West Zeeuws-Vlaanderen en één op Walcheren (Nolle-Westduin en Westkapelle). Het waterschap Scheldestromen nam de uitdaging aan en besloot in 2008 een apart projectbureau op te richten voor deze klus.

Projectbureau

Bij het opstarten van de projectorganisatie voor de werkzaamheden was al bekend dat de twee Zeeuwse waterschappen zouden gaan fuseren tot het huidige Scheldestromen. Personeel uit beide waterschappen zouden plaats nemen in de projectorganisatie, die voor een deel op een eigen locatie gevestigd zou zijn. Merkwaardig genoeg was het gevoel van urgentie bij de leidinggevenden nog niet overal hoog genoeg; het was nog onduidelijk of al het personeel verlof zou krijgen in het projectbureau zitting te nemen.

Kick-off

Ons werd gevraagd het projectbureau bestaande uit medewerkers, betrokken afdelingshoofden en leden van het management tot een eenheid te maken. De plaats van het project Zwakke Schakels in de waterschapsorganisatie, de taken van het projectbureau en de rol van de verschillende ondersteunende medewerkers dienden in dat proces helder geformuleerd te worden zodat bij de leden van het projectbureau een eenduidig beeld zou ontstaan.