Reconstructie van de N237 Utrecht-Amersfoort

Jaar2007-2013Opdrachtgeverprovincie UtrechtStakeholders5600

In de periode 2007-2013 heeft ons bureau namens de provincie Utrecht het omgevingsmanagement gevoerd bij de reconstructie van de N237, de historische weg tussen Utrecht en Amersfoort.

De N237 tussen Utrecht en Amersfoort is een oude Rijksweg. Na de aanleg van de A28 in 1986 heeft veel verkeer van de N237 zich verplaatst naar de A28. Maar toen het drukker werd op de A28, werd het ook weer drukker op de N237.

De N237 is niet ontworpen voor zoveel verkeer en de gevolgen zijn merkbaar. Het verkeer stroomde niet goed door en er werd hard gereden waardoor gevaarlijke situaties ontstonden. Omwonenden hadden last van verkeerslawaai en voetgangers en fietsers konden de weg moeilijk oversteken. Met de reconstructie van de N237 heeft de provincie Utrecht bereikt dat de doorstroming, de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid verbeterd is en het verkeerslawaai afgenomen.

De provincie Utrecht vroeg ons de communicatie op te zetten en uit te voeren. Na het opstellen van een strategie startten we met een uitgebreide belangenanalyse. De belangenanalyse vormde de  basis voor de doelgroep-middelenmix en voor de invulling van de middelen zoals persberichten, website en nieuwsbrieven. De belagenanalyse hebben we van tijd tot tijd ververst om zeker te weten dat we veranderingen in de projectomgeving in de gaten bleven houden.

Nog voor het einde van het project bedankte de provincie Utrecht onze adviseurs voor hun inzet:

“Wij zijn bijzonder tevreden met de wijze waarop u op dit project uw deskundigheid inzet ten einde de omgeving te informeren over de uit te voeren werkzaamheden. Het door u opgestelde communicatieplan en de uitvoering ervan hebben er naar onze mening toe geleid dat er op dit moment een door de omgeving gedragen uitvoeringsontwerp gereed is om in uitvoering te gaan. Uw inzet bij de begeleidingsteams en de signalerende rol die u daar vervult, zorgen ervoor dat er geen onnodige ruis ontstaat over de te communiceren aspecten van het project.”

— Ing. A van Bree, Projectmanager N237

"Wij zijn bijzonder tevreden met de wijze waarop u op dit project uw deskundigheid inzet ten einde de omgeving te informeren over de uit te voeren werkzaamheden."
Ing. A van Bree
Projectmanager N237
Categorieën: