Projectmanagement spooronderdoorgang Maarsbergen

Jaar2018-2019Opdrachtgeverprovincie UtrechtStakeholders60bewoners en ondernemers, gemeenteraad, Provinciale Staten

In Maarsbergen kruisen het spoor en de provinciale weg N226 elkaar gelijkvloers. Omdat het zowel op het spoor als op de weg steeds drukker wordt is het voor de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving noodzakelijk om de kruising ongelijkvloers te maken. Samen met ProRail en de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontwikkelt de Provincie Utrecht hiervoor plannen. Herbert Korbee is projectlmanager van het project om deze spooronderdoorgang te realiseren.

Westvariant

Provinciale Staten hebben op 13 maart 2017 besloten dat de ongelijkvloerse kruising van het spoor met de N226 in Maarsbergen zal worden vormgegeven conform de voorkeursvariant `Westvariant met gesloten Tuindorpweg`. Het Provinciaal Inpassingsplan wordt eind 2020 vastgesteld, waarna de contractvoorbereiding voor de realisatie kan beginnen.

Participatie

Bij de besluitvorming door Provinciale Staten over de voorkeursvariant hebben verschillende fracties aandacht gevraagd om de bewoners van Maarsbergen nadrukkelijk te betrekken. Daarvoor is een participatieplan gemaakt. Een Q-team buigt zich samen met bewoners over de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp.