CROW brochure ‘Mobiliteit en Omgevingswet’

Jaar2018OpdrachtgeverCROWStakeholders10

CROW vroeg ons een brochure te schrijven over positie van mobiliteit in de Omgevingswet. de betekenis van de omgevingswet voor verkeerskundigen. De brochure is op 1 november 2018 gepresenteerd op het NVC en bevat behalve een overzicht van de wet vooral voorbeelden voor de gemeentelijke praktijk. Die nadruk op de praktijk is gekozen omdat CROW na een eigen onderzoek concludeerde dat nog maar weinig verkeersambtenaren bij gemeenten bezig zijn met de Omgevingswet. En daardoor kunnen gemeenten kansen laten liggen bij het ontwikkelen van een gezonde en veilige mobiliteit, al was het maar omdat bij de uitvoering van de wet verkeerskundigen veel meer en eerder betrokken zullen worden bij ruimtelijke projecten dan nu vaak het geval is.

Grotere rol voor verkeerskundigen

Meer en eerder betrokken zijn bij plannen biedt voordelen voor verkeerskundigen als het gaat om:

  • Tijd: er is minder achteraf te repareren, je kunt aan de voorkant problemen voorkomen
  • Plezier: volwaardig mee kunnen doen en oplossingen aan kunnen dragen
  • Resultaat: meer kans op het bereiken van doelen
  • Samenwerking: inbrengen van belangen van stakeholders vroeg in het traject

De rode draad in de brochure is dat de Omgevingswet een kans is voor creatieve ambtenaren die zoeken naar nieuwe manieren om doelen te bereiken. Of de Omgevingswet echt iets nieuws toevoegt aan het werk van de verkeerskundige hangt vooral af van zijn/haar eigen ambities. Wie creatief is werkt waarschijnlijk nu al in de geest van de Omgevingswet.

Klik op de afbeelding om de brochure te openen.