Omgevingsmanagement

omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement gaat, eenvoudig gezegd, over het rekening houden met alle belangen in en rond een project. Een bekende variant is Strategisch Omgevings Management (SOM), een uitwerking van de Mutual Gains Approach (MGA) en de Harvard onderhandelingsstijl. In SOM ligt de nadruk op de onmogelijkheid of onwil van partijen om samen te werken, waardoor onderhandelen nodig wordt. In de praktijk van de meeste projecten is onderhandelen echter niet aan de orde.

Omgevingsmanagement en inlevingsvermogen

Korbee & Hovelynck ziet omgevingsmanagement als een veelomvattende taak die vooral inlevingsvermogen vereist. Om belangen te kunnen inventariseren, met mensen mee te denken en oplossingen te verzinnen die het project zo min mogelijk hinderen is het namelijk noodzakelijk dat je geïnteresseerd bent in mensen en wat hen beweegt. Zonder die interesse verzin je niet dat wat jij en je team gaan maken weleens vervelend zou kunnen zijn voor anderen. Voor ons is omgevingsmanagement meer dan onderhandelen; onderhandelen kan een onderdeel zijn van het werk van de omgevingsmanager. Het (leren) kennen van de belangen die gebaat of geschaad worden door het project is veruit het belangrijkst. We beginnen dan ook altijd met een belangenanalyse. Vervolgens maken we van het managen van de omgeving een project binnen het project. 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Panels_Widgets_PostLoop”][/siteorigin_widget]