Onze klanten

IMG_1419

We hebben onder meer de volgende organisaties als klant (gehad):

Rijk

Provincies

Gemeenten

Regio’s

Waterschappen

Kennisinstituten

Bedrijven

Belangenbehartigers

Uiteraard zijn hier niet de personen of instanties genoemd die bij ons een coaching- of mediation traject hebben doorlopen, een persoonlijke training hebben gevolgd of juridisch advies omtrent een precair onderwerp hebben ingewonnen.