Omgevingswet

Hoewel het in werking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022, zal deze wet die het inrichten van de fysieke leefomgeving reguleert over enkele jaren realiteit zijn. In veel gemeenten moet er nog veel voorbereid worden. Verordeningen moeten opgeschoond worden, functies aan locaties toebedeeld en natuurlijk moet de organisatie er voor worden klaargestoomd. Ons bureau helpt.

Naar de letter, of naar de geest

Juridische kaders voor de ruimtelijke inrichting of creatieve ruimte voor integrale afweging? Letter & Geest hoeven elkaar niet in de weg te zitten, Korbee & Hovelynck koppelt ze via participatie en een goed proces.

Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een participatievoorstel, het opstellen van een mobiliteitsvisie als onderdeel van de omgevingsvisie, of een mobiliteitsprogramma. Ook daarvoor hebben we de expertise in huis.

Bel of mail voor een afspraak