Project­management

Onder projectmanagement verstaan wij het leiden van een heel project of een zelfstandig onderdeel daarvan. Wij worden meestal gevraagd voor projecten die de opdrachtgever zelf als ‘complex’ beoordeelt.

In onderzoeksprojecten gaat het om het ontwarren van een kluwen problemen, vragen of informatie en die te rubriceren in ‘hapklare brokken’. We worden vaak gevraagd voor verkenningen, waarin het maken van de startnotitie de grote uitdaging is. Daarna nemen gewoonlijk de algemene ingenieursbureaus het van ons over, zoals bij de implementatie van verkeersveiligheidsinspecties op rijkswegen en recent bij het opstellen van de Noodzeestrategie 2030.

Bij infrastructurele projecten is het juist de opgave om binnen de grenzen van tijd en geld een concreet doel te bereiken. Soms zelfstandig maar vaker in samenwerking met een team deskundigen. Variërend van de inpassing van de HSL-Zuid in het landschap samen met stakeholders, tot het coördineren van de vergunningen voor het verplaatsen van een waterwingebied. 

Beheersen van projecten, reageren op het onverwachte