Keynote speaker BLVC café

Het BLVC Café is de uitgelezen plek voor professionals om elkaar te ontmoeten op tactisch en operationeel niveau vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het doel van het BLVC Café is leren en inspireren door het delen van kennis op een interactieve manier. Er zijn ruime netwerkmomenten onder het genot van koffie, thee, een drankje en als afsluiter eten we met elkaar.

Op 29 september 2016 vindt het 3e BLVC Café plaats in Utrecht. Herbert Korbee opent als keynote speaker dit BLVC café.

burgerinitiatief

Omgaan met betrokken burgers

Burgers die een rol spelen in lokaal beleid, het blijft voor iedereen wennen. Was het 10 jaar geleden nog een uitdaging om burgers bij beleid te betrekken, de laatste jaren vinden burgers het een uitdaging het bestuur mee te krijgen met hun idee.lees meer

bewonersparticipatie N208 Hillegom

Bewonersparticipatie N208 Hillegom

De N208 is een belangrijke doorgaande weg door Hillegom die in 2012 volledig gereconstrueerd is. De gemeente Hillegom heeft Korbee & Hovelynck in 2008 gevraagd om structureel communicatieve begeleiding te bieden in het proces van de herinrichting tot aan het moment dat de aanbesteding van het werk begon (mei 2011).lees meer

waterplan Leerdam

Waterplan Leerdam

Voor de gemeente Leerdam heeft Korbee & Hovelynck, in nauwe samenwerking met ingenieursbureau Tauw, een communicatieplan opgesteld voor de uitvoering van het Leerdamse Waterplan. Vanuit de behoefte aan een integrale visie op waterbeheer en -beleid hebben de gemeente Leerdam en het Waterschap Rivierenland het waterplan Leerdam opgesteld.lees meer

droogte-bootje op de Waal

Communicatie bij droogte

Door klimaatverandering worden de zomers steeds warmer en droger. Dit kan behoorlijke gevolgen hebben voor mens en natuur. De Droogtestudie Nederland heeft duidelijk gemaakt dat Nederland zich moet voorbereiden op perioden van toenemende watertekorten. De regio’s moeten deze voorbereidingen voor hun rekening nemen. Eén van die regio’s is het Waterberaad Amstelland. De verschillende waterbeheerders van het Waterberaad Amstelland hanteren een integrale aanpak, maar de betrokken overheden communiceren zelf met de burgers in hun gebied. Ons bureau werd ingeschakeld om de communicatie bij droogte praktisch uit te voeren.lees meer

Handleiding Communicatie bij wegenprojecten

Handleiding Communicatie bij wegenprojecten

De tijd dat de overheid uitsluitend voorlichting gaf over aanvaard beleid, ligt ver achter ons. Al in een veel eerder stadium van beleidsvoorbereiding communiceert de overheid met de omgeving, waarbij de communicatie allang niet meer alleen zendergericht is. Voor de provincie Utrecht stelde Korbee & Hovelynck een Handleiding Communicatie bij wegenprojecten op, naar aanleiding van enkele wegenprojecten die we voor de provincie hadden begeleid.lees meer